Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB631 Kaynak Metalürjisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Malzeme Mühendisliği öğrencilerine kaynak teknolojisi ve uygulamalarını ve ayrıca metalik malzemelerin kaynak esnası ve sonrasındaki davranışlarını tanıtmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lancaster.J.F., “Metallurgy of Welding”, Abington Publishing, Cambridge, 1999.Kou.S. “Welding Metallurgy”, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003. ASM Metals Handbook. Vol.6. “Welding Brazing & Soldering”, ASM International, Metals Park, Ohio, USA, 1993. AWS Welding Handbook, 9.th Ed. Vol. 2; AWS, Miami, USA, 2004. AWS Welding Handbook, 9.th Ed. Vol. 3; AWS, Miami, USA, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaynak tekniğiyle ilgili terim e tanımlamalar. Kaynak proseslerinin sınıflandırılması. Yaygın kullanılan kaynak prosesleri, bunların uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları. Tipik kaynak süreksizlikleri. Kaynaklı birleştirmelere uygulanan tahribatlı ve tahribatsız testler. Kalite güvencesi. Demir esaslı ve demir dışı malzemelerin kaynak metalurjisi. Kaynak parametrelerinin mikro yapı üzerindeki etkileri. Mikro yapı değişimlerine bağlı mekanik özellikler. Kaynaklı birleştirmelere uygulanan ısıl işlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 3 24 72
23 Proje Sunma 3 1 3
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
54 Ev Ödevi 3 22 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynak tekniğiyle ilgili terimler ve tanımlar. Kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması.
2 Oksi-asetilen kaynağı yöntemi
3 Elle ark kaynağı yöntemi
4 Metal aktif gaz kaynağı yöntemi
5 Tungsten inert gaz kaynağı yöntemi
6 Tozaltı kaynağı yöntemi
7 Direnç kaynağı yöntemi
8 Diğer kaynak prosesleri
9 Karbon çeliklerinin kaynak esnasındaki davranışları
10 Düşük alaşımlı çeliklerin kaynak esnasındaki davranışları
11 Paslanmaz çeliklerin kaynak esnasındaki davranışları
12 Alüminyum ve alaşımlarının kaynak esnasındaki davranışları
13 Diğer demir dışı metallerin kaynak esnasındaki davranışları
14 Kaynaklı birleştirmelere uygulanan tahribatlı ve tahribatsız testler; kalite güvence.
15 Genel gözden geçirme
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256070 Kaynak teknolojisinde kullanılan terimler ve tanımları kavrayabilme
2 1256071 Kaynak proseslerinin temelleri, uygulama alanları ve güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak
3 1256072 Metalik malzemelerin kaynak esnasında ve sonrasındaki davranışları hakkında bilgi sahibi olmak
4 1256073 Kaynak kalitesini sağlamak amacıyla kullanılan mühendislik araçları hakkında bilgi sahibi olmak
5 1256074 İnceleme çalışmaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
2 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3
3 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 2 3
4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2
5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek