Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB641 Fonksiyonel Dereceli Malzemeler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Makine mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanılan fonksiyonel dereceli malzemelerin üretim yöntemleri ve kullanım alanlarının tanıtılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Miyamoto Y., kayser W.A., Rabın B.H., Kawasaki A., Functionally Graded Materials; Design, Processing and Applications, Kluwer Academic Publishers, 1999. • Shiota I., Miyamoto Y., Functionally Graded Materials 1996, Elsevier Science B.V., 1997. • Ichikawa K., Functionally Graded Materails In the 21ST Century, Kluwer Academic Publisher, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uzay araçları ve gelecek nesil fizyon reaktörleri uygulamalarında ısıl gerilmeleri azaltmada kullanılmak üzere geliştirilmiş ve bu uygulamalarda anahtar teknoloji görevinde olan Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzeme (FDM) kavramını, dereceli yapısal fonksiyonlara sahip metal/seramik kompozisyonlu yeni bir malzeme olarak tanımlanır. FDM’nin en büyük avantajı, yapı boyunca tokluk ve diğer malzeme özelliklerine ait dereceli fonksiyonlar içermesidir. Derecelendirilmiş kompozisyona sahip bu tür malzemelerde üretim teknikleri arasındaki farklardan ortaya çıkabilecek malzeme iç yapısındaki değişiklikler ve sonuçlarının anlaşılması, üretim tekniklerinin bilinmesi zorunludur. Bu ders kapsamında FDM üretim teknikleri ve aralarındaki farklılıklar incelenecektir. Yeni teorik çalışma olan Milimetrik Dalga Huzmesi ile Üretim Teknikleri, FDM’nin kullanım alanları izah edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
34 Okuma 5 7 37
54 Ev Ödevi 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fonksiyonel dereceli malzemeler hakkında genel bilgi
2 Fonksiyonel dereceli malzemeler hakkında genel bilgi
3 Fonksiyonel dereceli malzemeler hakkında genel bilgi
4 Fonksiyonel dereceli malzemeler hakkında genel bilgi
5 Fonksiyonel dereceli malzemeler tanımlayan matematiksel ifadeler
6 Fonksiyonel dereceli malzemeler tanımlayan matematiksel ifadeler
7 Fonksiyonel dereceli malzemeler tanımlayan matematiksel ifadeler
8 Fonksiyonel dereceli malzemelerin üretim yöntemleri
9 Fonksiyonel dereceli malzemelerin üretim yöntemleri
10 Arasınav
11 Fonksiyonel dereceli malzemelerin özel kullanım alanları
12 Fonksiyonel dereceli malzemelerin özel kullanım alanları
13 Fonksiyonel dereceli malzemelerin özel kullanım alanları
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
120382 1445611 Fonksiyonel dereceli malzemelere ilişkin genel kavramları öğrenir.
120383 1423467 Fonksiyonel dereceli malzemeleri tanımlayan matematiksel ifadeleri öğrenir.
120384 1423490 Kullanım işlevine göre malzeme üretim yöntemlerini öğrenir.
120385 1428335 Modern malzeme üretim ve kaplama yöntemleri hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.