Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB618 Kurutma Teknolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere kurutma teknolojisini anlamalarını sağlamak / Kurutma teknolojisinde uygulanan yöntemleri analiz etme, bilgi ve becerisini kazandırmak / Kurutulmuş ürünlerde kalite ve kaliteye etki eden faktörlerini analiz etme, bilgi ve becerisini kazandırmak / Kurutma teknolojisinde uygulanan yeni teknikler hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ders Notları 2. B. Cemeroğlu, “Meyve ve Sebze Teknolojisi II”, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Ankara, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kurutmanın Önemi / Kurutma ile İlgili Prensipler / Kurutma Hızı ve Hesaplanması / Kurutma Hızına Etki Eden Faktörler / Kurutma İşlemininin Modellenmesi / Kurutulmuş Ürünlerin Yapısında Meydana Gelen Değişmeler / Kurutulmuş Ürünlerde Kalite Kriterleri / Kurutma Yöntemleri ve Sistemleri / Doğal ve Yapay Kurutma / Dondurarak Kurutma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kurutmanın Önemi
2 Su Aktivitesi
3 Su Sorpsiyon İzotermleri
4 Hava-Su Karışımlarının Fiziksel Nitelikleri
5 Kurutmanın Temel Prensipleri
6 Kurutma Hızı ve Hesaplanması
7 Kurutma Hızına Etki Eden Faktörler
8 Ara Sınav
9 Kurutma İşlemininin Modellenmesi
10 Kurutulmuş Ürünlerin Yapısında Meydana Gelen Değişmeler
11 Kurutulmuş Ürünlerde Kalite Kriterleri
12 Kurutma Yöntemleri ve Sistemleri
13 Doğal ve Yapay Kurutma
14 Dondurarak Kurutma
15 Kurutulmuş Ürünlerin Depolanması
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1256107 Kurutma teknolojisinde kullanılan kavramların öğrenilmesi.
2 1256108 Ürün kalitesine etki eden faktörlerin öğrenilmesi.
3 1256109 Gıda ve Kimya endüstrisinde ürün analiz yöntemlerinin öğrenilmesi.
4 1256110 Kurutulmuş ürünlerin depolama tekniklerinin öğrenilmesi.
5 1256111 Kurutma işleminin modellenmesi öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 5 5 5 4 3 4 3 5 4
2 2 4 2 4 4 4 3 4 5 4 3 4
3 3 3 2 4 2 3 4 5 3 4 5 3
4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 3
5 3 3 3 3 3 5 4 4 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek