Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB629 Mekanik Metalürji 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Malzemeye etkiyen kuvvetlere göre malzemenin davranışını belirlemek ve çalışma ortamına göre malzeme tasarlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mechanical Metallurgy, George E. DIETER., Plasticity: Theory and Application, A. MENDELSON, 1961. 2. Introduction to Dislocations, D. HULL and D. J. BACON, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gerilme ve deformasyon tensörleri, elastik davranış, akma kriteri ve akma yüzeyleri, tek ve çok kristalli yapılarda deformasyon, deformasyon sertleşmesi, çok eksenli gerilme hali, mukavemet artırma mekanizmaları, malzemelerin yüksek sıcaklık davranışı, malzemelerin kırılma ve yorulma özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 1 60 60
21 Rapor Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gerilme ve defromasyon tensörleri, vektör ve 2. derece tensörlerin dönüşüm yasası
2 Malzemelerin elastik davranışı
3 Akma kriterleri ve akma yüzeyleri
4 Tek kristalli yapılarda deformasyon
5 Çok kristalli yapılarda deformasyon
6 Deformasyon sertleşmesi
7 Çok kristalli yapılarda deformasyon
8 Arasınav
9 Mohr diyagramları
10 Mukavemet artırma mekanizmaları
11 Dislokasyonlar
12 Malzemelerin yüksek sıcaklık davranışı
13 Kırılma
14 Kırılma
15 Yorulma
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277190 Uygulanan kuvvete göre malzemede oluşacak deformasyonu belirleyebilir.
2 1277191 Bir, iki ve üç eksenli gerilme analizi yapabilir.
3 1277192 Plastik deformasyon mekanizmalarını açıklar.
4 1277193 Kırılma kriterlerini ve kırılma türlerini açıklayabilir ve kırılma analizi yapabilir.
5 1277194 Malzemelerin yorulma ve sürünme dayanımlarını belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 2 2 5 4 5 3 3 4 3
2 4 5 4 5 5 2 1 2 3 1 2 4
3 4 4 2 3 5 1 3 4 2 2 4 4
4 5 3 5 4 4 3 5 3 4 4 2 2
5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek