Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Araştırma ve geliştirmenin önemli olduğu günümüzde Ar-Ge projelerini destekleyen kuruluşlara sunulacak projelerin hazırlanması konusunda elaman yetiştirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üniversite ve sanayide çalışacak ve Ar-Ge projeleri hazırlayacak kapasitede bilgi ve donanıma sahip elamanların yetiştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 3 10 30
23 Proje Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ar-Ge Nedir?, Amacı nedir? Ar-Ge konusunu belirlenmesinde dikkate alınacak parametreler
2 Ülkemizde Ar-Ge Projelerinin destekleyen kuruluşlar
3 Ar-Ge çalışanlarında aranacak özellikler ve ekip oluşturma
4 Ar-Ge çalışanlarında aranacak özellikler ve ekip oluşturma
5 Öncelikli çalışma alanlarının saptanması, Proje giriş ve amaç bölümlerinin yazılmasında dikkat edilecek noktalar
6 Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
7 Ar-Ge Projesi Hazırlama Süreci, Ar-Ge amaçlı Literatür taraması ve değerlendirilmesi
8 Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğunun yazılması
9 Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
10 Ar-Ge Projesi Hazırlama Süreci; Çalışmanın Ar-Ge projesi maliyetinin oluşturulması
11 Ar-Ge Başarısızlık Sebepleri
12 Ar-Ge Başarısızlık Sebepleri
13 Proje Sonuç Raporu Yazımında Uyulması Gereken Kurallar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277195 Üniversite ve sanayide çalışacak ve Ar-Ge projeleri hazırlayacak kapasitede bilgi ve donanıma sahip elamanların yetiştirilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek