Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB615 Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Dünyada kullanılan enerjinin büyük bit kısmı sürtünme oluşturmak ve/veya sürtünmeler, yenmek için harcanmaktadır. Yine dünyada kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı, aşınmalar dolayısıyla kullanım dışı kalmaktadır. Bu iki durumu iyileştirmek için yağlayıcılar kullanılmaktadır. Triboloji; sürtünme-aşınma ve yağlama olaylarının ve bunların arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Bu dersin amacı triboloji bileşenlerini ve bunların canlı cansız tüm sistem bileşenleri açısından önemini mühendis adaylarına kavratmak. Tasarım, imalat, işletme ve kullanım aşamalarında bu bilim ve teknolojinin verilerini kullanılmasını sağlamaktadır. Triboloji; sürtünme-aşınma ve yağlama olaylarını ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu dersin amacı, tribolojinin bileşenlerini ve bunların canlı cansız tüm sistem bileşenleri açısından önemini mühendis adaylarına kavratmak. Tasarım, imalat, işletme ve kullanım aşamalarında bu bilim ve teknolojinin verilerini kullanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erdem KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koç, E, Makina Elemanları Cilt-2, Akademisyen Yayınevi, 5. Baskı, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Triboloji; sürtünme-aşınma ve yağlama olaylarının ve bunların arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Bu dersin amacı triboloji bileşenlerini ve bunların canlı cansız tüm sistem bileşenleri açısından önemini mühendis adaylarına kavratmak. Tasarım, imalat, işletme ve kullanım aşamalarında bu bilim ve teknolojinin verilerini kullanılmasını sağlamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
20 Rapor Hazırlama 4 14 56
22 Proje Hazırlama 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, işleyiş tarzının aktarılması. Öğrencilerin önerilerin ve beklentilerin alınması.
2 Sürtünme, Aşınma, Yağlama Genel olarak tanımlanması
3 Kuru,Sınır ve film sürtünme kavramları.
4 Aşınma mekanizmaları, Adhezyon, Abrazyon, Erozyon, Korozyon, Kavitasyon vb. aşınma mekanizmaları. Aşınmanın ölçülmesi.
5 Aşınma mekanizmaları, Adhezyon, Abrazyon, Erozyon, Korozyon, Kavitasyon vb. aşınma mekanizmaları. Aşınmanın ölçülmesi.
6 Yağlayıcılar; Katı, Sıvı, Plastik, Gaz yağlayıcılar, Yağlayıcı seçimi, Yağlama mekanizmaları
7 Yağlayıcılar; Katı, Sıvı, Plastik, Gaz yağlayıcılar, Yağlayıcı seçimi, Yağlama mekanizmaları
8 Yataklar,Kaymalı yataklar, Yuvarlanmalı Yataklar, Eksenel, Radyal vb. Yataklar.
9 Yataklar,Kaymalı yataklar, Yuvarlanmalı Yataklar, Eksenel, Radyal vb. Yataklar.
10 Arasınav
11 Yatak seçimi, tasarımı. Yatak malzemeleri.
12 Yatak seçimi, tasarımı. Yatak malzemeleri.
13 Öğrenci Sunumları, dersin genel değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276577 Triboloji ve bileşenlerini tanımlar
2 1276578 Aşınma mekanizmasını analiz ve önlemler planlar
3 1276579 Tribolojik test tasarımı yapar ve uygular
4 1276580 Yağlayıcıların özelliklerini bilir, yağlama planlaması yapar
5 1276581 Tribolojik tasarım kavramını bilir. Tasarımların tribolojik açıdan uygunluğunu kontrol eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek