Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB628 Plazma Tekniği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ark fiziği, plazma, plazmanın kullanım alanları, plazma ile yüzey işleme konularında teorik bilgilerin verilip, bu konuların endüstrideki kullanımlarını örneklerle anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal YILDIZLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Plazma Tekniği, S. Karadeniz, 1989

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 Ark fiziği, plazmanın tanımı ve özellikleri 2 Tam teşekküllü ark üfleci 3 Plazma üfleçlerinin konstrüksiyonu 4 Plazma üfleci çeşitleri 5 Plazma üfleçlerinde enerji temini 6 Plazma kaynağı 7 Plazma ile kesme 8 Plazma ile ergitme 9 Plazma ile püskürtme 10 Plazma ile alaşım eldesi 11 Metallerin plazma ile delinmesi 12 Ara Sınav 13 Plazma ile nitrürasyon 14 İyonitrürasyonun metalurjik yönden avantajları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 3 48
9 Problem Çözümü 16 3 48
11 Soru-Yanıt 16 3 48
20 Rapor Hazırlama 5 2 10
21 Rapor Sunma 4 1 4
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ark fiziği, plazmanın tanımı ve özellikleri
2 Tam teşekküllü ark üfleci
3 Plazma üfleçlerinin konstrüksiyonu
4 Plazma üfleci çeşitleri
5 Plazma üfleçlerinde enerji temini
6 Plazma kaynağı
7 Plazma ile kesme
8 Ara sınav
9 Plazma ile ergitme
10 Plazma ile püskürtme
11 Plazma ile alaşım eldesi
12 Metallerin plazma ile delinmesi
13 Plazma ile nitrürasyon
14 İyonitrürasyonun metalurjik yönden avantajları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496599 Ark fiziğini, plazmayı ve özelliklerini öğretmek
2 1496600 Yüksek güç plazma birleştirme kaynağını ve uygulama alanlarını öğretmek
3 1496601 Plazma ile püskürtme kaynağını ve kullanım alanlarını öğretmek
4 1496602 Plazma kaynağını ve plazma ile kesmeyi öğretmek
5 1496603 Plazma ile nitrürasyon ve plazma ile alaşım eldesini öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77568 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 77570 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 77571 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 77572 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 77573 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 77569 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 77574 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 77575 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 77576 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10 77577 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11 77578 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 77579 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5
2 5 5 5 4 5
3 5 4 5 5
4 5 5 5 5 4
5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek