Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB630 Yüzey Mühendisliği 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı malzeme yüzeylerin malzemelerin davranışlarında oynadığı rol hakkında bilgi vermektir. Özellikle korozyon ve aşınmaya karşı malzemelerin yüzeylerinin optimizasyonu incelenerek uygun yüzey teknolojileri hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal YILDIZLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nanostructured Coatings, Albano Cavaleiro and Jeff Th. M. De Hosson, 2006, Springer Introduction to Surface and Thin Film Processes, John A. Venables 2003, Cambrıdge Unıversıty Press ASM Handbook Volume 05: Surface Engineering, 1994

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüzey mühendisliğinin temelleri Konvansiyonel yüzey mühendisliği uygulamaları İleri yüzey mühendisliği uygulamaları Yüzey Kaplamaları ve Yüzey Modifikasyonu Yüzey Kaplamaları ve Yüzey Modifikasyonu Yüzeylerin ve kaplamaların Karakterizasyonu Fonksiyonel Kaplamalar ve Uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 70 1
40 Proje Hazırlama 1 15 1
41 Proje Sunma 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 50 50
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 52 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüzey mühendisliğinin temelleri
2 Konvansiyonel Yüzey mühendisliği uygulamaları
3 Konvansiyonel Yüzey mühendisliği uygulamaları
4 İleri yüzey mühendisliği Uygulamaları
5 İleri yüzey mühendisliği Uygulamaları
6 İleri yüzey mühendisliği Uygulamaları
7 Ara sınav
8 Yüzey Kaplamaları ve Yüzey Modifikasyonu
9 Yüzey Kaplamaları ve Yüzey Modifikasyonu
10 Yüzeylerin ve kaplamaların Karakterizasyonu
11 Fonksiyonel Kaplamalar ve Uygulamaları
12 Proje Hazırlama
13 Proje Hazırlama
14 Proje Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275809 Yüzey mühendisliği kavramının ve eleştirel farkındalığını sergileyebilmek
2 1275810 Kaplama sistemleri üretmek için kullanılan alternatif teknolojilerin sistematik uygulamasını sağlamak için bilgi sahibi olamak
3 1275811 Fiziksel ve kimyasal buhar biriktrime sistmelerinin fiziği ve kimyası hakkında bilgi sahibi olarak endüstriyel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
4 1275812 Plazma/Yüzey etkileşimini anlayarak endüstriyel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
5 1275813 Optik kaplama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
6 1275814 Malzemelerin mikroyapısal özelliklerini değerlendirebilmek
7 1275815 Yüzeyleri karakterize etmek için yöntemleri tanımlayabilme ve yeni yöntemler önerebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 2 3 3 3
2 4 5 4 4 3 3 5 4
3 3 3 3 3 1 2 3 5
4 2 3 2 3 2 2 2 4
5 5 3 4 3 3 4 5
6 5 5 4 4 2 5 2 3 4
7 5 4 4 3 3 3 3 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek