Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MMB640 Optimal Kontrol 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Optimal kontrol teorisinin temel bilgilerini, mevcut optimal kontrol teorilerini ve yazılımlarını kullanarak optimal kontrol tasarlama kabiliyetlerini ve güncel optimal kontrol araştırmalarını öğrencilere aktarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Nurdan Bilgin

Ön Koşul Dersleri

Lisans düzeyinde zorunlu otomatik kontrol dersinin geçilmiş olması zorunludur. Lisans programlarında, kontrol dersi olmayan öğrenciler için bilimsel hazırlık zorunludur.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Bryson, and Y. C. Ho, "Applied Optimal Control", Hemisphere Publishing Corporation, 1975 D. Kirk, "Optimal Control Theory", Prentice-Hall, 1970 Frank Lewis, "Optimal Control", John Wiley ve Sons, 1995. B. A. Anderson, "Optimal Control: Linear Quadratic Methods", Prentice-Hall, 1990 Arturo Locatelli, "An Introduction optimal control" Birkhäuser Verlag, 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Parametre optimizasyonu. Performans ölçüleri. Açık döngü optimal kontrolü için varyasyonel yaklaşım, Pontryagin'in minimum prensibi. Optimal geri besleme kontrolü, dinamik programlama, ikinci dereceden performans indisleri ile lineer sistemler, matris Riccati denklemi. Optimal kontrol problemlerinin sayısal çözüm teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 5 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 6 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 En uygunluk kavramı, en uygunluk ölçüleri, performans endeksleri, dinamik sistemlerde en uygunluk
2 Dinamik Sistemler İçin Parametre Optimizasyon Problemleri
3 Dinamik Sistemler İçin Parametre Optimizasyon Problemleri
4 Açık çevrim kontrole varyasyonel yaklaşım
5 Açık çevrim kontrole varyasyonel yaklaşım
6 Açık çevrim kontrole varyasyonel yaklaşım
7 Ara sınav
8 Optimal geri bildirimli kontrol
9 Optimal geri bildirimli kontrol
10 Optimal geri bildirimli kontrol
11 Hamilton-Jacobi teorisi.
12 Dinamik programlama, Hamilton-Jacobi-Bellman denklemi.
13 İkinci dereceden performans endeksli doğrusal sistemler, matris Ricatti denklemi.
14 Regülatörler ve Kararlılık.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276020 Optimal kontrol teorisinin temel bilgilerini kullanabilme becerisi edinme.
2 1276021 Mevcut optimal kontrol teorilerini ve yazılımlarını kullanarak optimal kontrol organı tasarlama becerisi geliştirilmesi.
3 1276022 Güncel optimal kontrol araştırmalarını takip edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69853 Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 69855 Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 69856 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 69857 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 69858 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 69854 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 69860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8 69862 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
9 69864 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 69859 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
11 69861 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 69863 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 2 4 4 4 5 4 3 3 4
2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3
3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek