Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM602 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin malzemelerin iç yapısal özellikleri ile şekil değişimi davranışları arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmeleri için gerekli bilgiyi kazandırmak, Öğrencilere literatürdeki verilerden yararlanarak malzemelerin yorulma, kırılma davranışlarını belirleyebilme ve bunları tasarımlarda kullanabilme becerisini kazandırmak, Malzemelerin yüksek sıcaklıklardaki davranışlarını öğrenciye tanıtmak ve tasarım becerisini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sevim Alışır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Malzemelerin Yapısı ve Mekanik Davranışları, Hüseyin Çimenoğlu, Sabri Kayalı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 58 1
5 Derse Katılım 14 3 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gerilme ve birim şekil değiştirmenin tanımları
2 Elastik ve plastik deformasyonda gerilme-birim şekil değiştirme ilişkileri
3 Malzemelerin yapısı, katılarda atom düzenleri, kristal hataları
4 Kristal yapılı malzemelerin plastik deformasyon mekanizları
5 Mukavemet artırma yöntemleri
6 Malzemelerin mekanik özellikleri gerilme-birim şekil değiştirme eğrileri
7 Malzemelerin sertliği
8 Kırılma tipleri, sünek ve gevrek kırılma
9 ARASINAV
10 Yorulma türleri ve mekanizmaları
11 Sürünme eğrileri ve mekanizmaları
12 Polimerik malzemelerin mekanik davranışları
13 Sürtünme ve aşınma
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1414652 Yorulma ve sürünmeyi tanımlar
2 1384833 Elastik ve plastik deformasyonda gerilme-birim şekil değiştirme ilişkilerini ifade eder
3 1379845 Kristal yapılı malzemelerin plastik deformasyon mekanizları ve Mukavemet artırma yöntemlerini sıralar
4 1396801 yorulma ve sürünmeye etki eden unsurları sıralar
5 1397841 Malzemelerin yapısı, katılarda atom düzenleri, kristal hatalarını tanımlar
6 1408041 Sünek ve gevrek kırılmayı ayırt eder
7 1411571 Öğrenci gerilme ve birim şekil değiştirmeyi tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74748 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 74749 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 74750 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 74751 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 74752 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 74761 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
7 74754 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 74753 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
9 74755 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 74758 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
11 74757 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
12 74756 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
13 74760 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
14 74759 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır