Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103086072009 Yapı ve Kristolografi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Atomun yapısı, atomik ve kristal bağ yapıları. Temel kristal yapılar ve simetrileri. İki ve üç boyutlu kristal örgü. Kristal örgü düzlemleri, düzlem yönleri, ters ve gerçek örgü arasındaki ilişki. Miller indisleri. Bragg kırınım yasası. Temel kristal yapıda örgü boşlukları ve kusurları. Katılarda fononlar.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introduction to solid state physics, C. Kittel 2005. John-Wiley&Sons Inc.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atomun yapısı, atomik ve kristal bağ yapıları. Temel kristal yapılar ve simetrileri. İki ve üç boyutlu kristal örgü. Kristal örgü düzlemleri, düzlem yönleri, ters ve gerçek örgü arasındaki ilişki. Miller indisleri. Bragg kırınım yasası. Temel kristal yapıda örgü boşlukları ve kusurları. Katılarda fononlar.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomun yapısı, atomik ve kristal bağ yapıları
2 Temel kristal yapılar ve simetrileri.
3 İki ve üç boyutlu kristal örgü.
4 Kristal örgü düzlemleri, düzlem yönleri, ters ve gerçek örgü arasındaki ilişki. Miller indisleri
5 X-ışınının özellikleri,
6 Kristal geometrisi, Birim hücre ve Miller indisleri,
7 Uzay grupları ve kristal sınıfları,
8 X-ışını desenleri ve yönleri, Bragg kanunu
9 X-ışınlarının günümüzde kullanılması
10 arasınav
11 X-ışını spektrumlarının yorumlanması.
12 X-ışını spektrumlarının yorumlanması.
13 X-ışını spektrumlarının yorumlanması.
14 X-ışını spektrumlarının yorumlanması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107700 1190035 Atomu , kimyasal bağları ve kristali tanımlar
107701 1187969 kristal örgüdeki düzlemleri çizebilir
107702 1189909 bragg kırınım yasasını kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
7 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
9 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
10 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
11 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
12 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
13 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
14 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır