Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM608 Faz Dönüşümleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Mühendislik malzemelerinin üretilmesinde faz dönüşümlerinin prensiplerinin kavranması ve uygulama sahasına uygun faz dönüşümünün kullanılması veya engellenmesinin bilinmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim İnanç

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. A. Karaaslan, “Mühendislik Alaşımları İçin Faz Diyagramları”, Literatür Yayınları, 2010. 2. T. Savaşkan, "Malzeme Bilgisi ve Muayenesi", KATÜ Yayınları, 5. Basım, Trabzon, 2009. 3. Donald R Askeland, The Science Engineering of Materials third edition, University of Missouri-Rolla, “Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri cilt 1 ve 2”, 3. baskı, Çeviri: Mehmet Erdoğan, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1998. 4. W. D. Callister, "Malzeme Bilimi ve Mühendisliği / Materials Science and Engineering", 8. basımdan çeviri. Çeviri: Kenan Genel, NOBEL Akademik Yayıncılık, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Metal ve Alaşımlarda Faz Dönüşümleri, Sıvı-Katı Dönüşümleri, Deformasyon ve Yeniden Kristalleşme, Katı Çözeltilerden Çökeltme Reaksiyonları, Bir bileşenli sistemler, İkili alaşım sistemleri, Üçlü alaşım sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 14 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 7 1 7
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metal ve Alaşımların Yapısı, Hume Rothery Kuralları
2 Katılaşma süreçleri
3 Faz diyagramlarına giriş, mikro yapı, faz, denge koşulları
4 Faz diyagramlarından elde edilebilecek veriler
5 Tek bileşenli sistemlerin faz diyagramları
6 İki komponentli sistemde soğuma eğrileri ve faz diyagramları
7 Gibbs faz kuralı, Bağ kuralı ve terazi(kaldıraç) kuralı
8 İkili alaşım sistemlerde faz diagramları
9 Arasınav
10 Metallerarası fazlar ve bileşikler
11 Demir- karbon faz diyagramı
12 Isıl işlemlerde faz diyagramlarının kullanılması
13 Demir dışı alaşımlarda faz uygulamaları
14 Üç Bileşenli Sistemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113810 1190144 Sistem, Faz, Denge, Bileşen, Serbestlik derecesi, Faz kuralı kavramlarını tanımlar. Bu kavramları malzeme bilimi ve mühendisliği alanında uygular. Bu kavramları ilişkilendirir
113811 1201541 Tek bileşenli sistemlerde, basınç-sıcaklık diyagramını kullanarak malzemelerin hangi koşullarda hangi halde kararlı olduğunu yorumlayabilecektir,Tek bileşenli sistemlerde basınç-sıcaklık diyagramlarını tanımlar Faz diyagramları kavramlarını malzeme bilimi ve mühendisliği alanında kullanılan tek bileşenli sistemler üzerinde uygular.
113812 1210190 Faz diyagramlarının, malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki önemini tanımlar; Faz diyagramının temel tanımlarını ve kavramlarını sıralar;
113813 1212336 Tek bileşenli sistemleri kullanarak iki bileşenli sistemleri oluşturabilecektir; Tek bileşenli sistemleri kullanarak iki bileşenli sistemleri tasarlar. Tasarladığı bu sistemleri çizer ve yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
7 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
9 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
11 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
12 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
13 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
14 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır