Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM610 İleri Kompozit Malzemeler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kompozit malzemelerin temel esasları ve özellikleri hakkında öğrenciler bilgilendirilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Özgür DEMİRCAN

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Bilimi I ve II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Composite Materials Science and Applications Deborah D. L. Chung, Second Edition, Springer, 2009. Kompozit malzemeler giriş, Prof.Dr.Yusuf Şahin, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Giriş ve genel tanımlar, Dolgu malzemeleri, Matriks malzemeleri, Kompozit malzemelerin Mikro-mekanik analizi, Takyiye elemanı ve matriks ara yuzeyi, Kompozit malzemelerin tasarımı, Kompozit malzemelerin işlenebilirliği, Kompozit malzemelerin üretim metodları, Metal Matriksli Kompozit Malzemeler, Seramik Matriksli Kompozit Malzemeler, Polimer Matriksli Kompozit Malzemeler , Nanokompozit Malzemeler, Deneysel Tasarım,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
8 Rehberli Problem Çözümü 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve genel tanımlar hafta1.pptx
2 Dolgu malzemeleri hafta2.pptx
3 Matriks malzemeleri hafta3.pptx
4 Kompozit malzemelerin Mikro-mekanik analizi hafta4.pptx
5 Takyiye elemanı ve matriks ara yuzeyi hafta5.pptx
6 Kompozit malzemelerin tasarımı hafta6.pptx
7 Kompozit malzemelerin işlenebilirliği hafta7-vize.pptx
8 Kompozit malzemelerin üretim metodları hafta8.pptx
9 Metal Matriksli Kompozit Malzemeler hafta9.pptx
10 Seramik Matriksli Kompozit Malzemeler hafta10.pptx
11 Polimer Matriksli Kompozit Malzemeler hafta11.pptx
12 Nanokompozit Malzemeler hafta12.pptx
13 Deneysel Tasarım hafta13.pptx
14 Modelleme Teknikleri hafta14-final.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1413458 Kompozit malzemelerin fabrikasyon teknikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
2 1417343 Kompozit malzemelerin uygulama alanları hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
3 1409280 Kompozit malzemeler içerisinde kullanılan dolgu malzemeler tanınır
4 1423208 Kompozit malzemelerin işlenebilirliği hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
5 1427914 Polimer, metal ve seramik esaslı kompozit malzemler hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74748 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 74749 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 74750 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 74751 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 74752 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 74761 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
7 74754 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 74753 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
9 74755 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 74758 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
11 74757 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
12 74756 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
13 74760 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
14 74759 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır