Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103086102009 İleri Kompozit Malzemeler 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Kompozit malzemelerin temel esasları ve özellikleri hakkında öğrenciler bilgilendirilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doc.dr.engin Burgaz

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Bilimi I ve II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Composite Materials Science and Applications Deborah D. L. Chung, Second Edition, Springer, 2009. Kompozit malzemeler giriş, Prof.Dr.Yusuf Şahin, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Giriş ve genel tanımlar, Dolgu malzemeleri, Matriks malzemeleri, Kompozit malzemelerin Mikro-mekanik analizi, Takyiye elemanı ve matriks ara yuzeyi, Kompozit malzemelerin tasarımı, Kompozit malzemelerin işlenebilirliği, Kompozit malzemelerin üretim metodları, Metal Matriksli Kompozit Malzemeler, Seramik Matriksli Kompozit Malzemeler, Polimer Matriksli Kompozit Malzemeler , Nanokompozit Malzemeler, Deneysel Tasarım,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
8 Rehberli Problem Çözümü 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve genel tanımlar
2 Dolgu malzemeleri
3 Matriks malzemeleri
4 Kompozit malzemelerin Mikro-mekanik analizi
5 Takyiye elemanı ve matriks ara yuzeyi
6 Kompozit malzemelerin tasarımı
7 Kompozit malzemelerin işlenebilirliği
8 Kompozit malzemelerin üretim metodları
9 Metal Matriksli Kompozit Malzemeler
10 Seramik Matriksli Kompozit Malzemeler
11 Polimer Matriksli Kompozit Malzemeler
12 Nanokompozit Malzemeler
13 Deneysel Tasarım
14 Modelleme Teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113409 1186177 Kompozit malzemelerin fabrikasyon teknikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
113410 1190302 Kompozit malzemelerin uygulama alanları hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
113411 1181729 Kompozit malzemeler içerisinde kullanılan dolgu malzemeler tanınır
113412 1196486 Kompozit malzemelerin işlenebilirliği hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
113413 1201496 Polimer, metal ve seramik esaslı kompozit malzemler hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
7 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
9 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
10 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
11 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
12 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
13 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
14 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır