Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103086152009 İleri Mühendislik Seramikleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Seramik malzemeleri tanımak, diğer mühendislik malzemelerinden farklarını anlamak,seramik malzemelerin mekanik, ısıl, elektriksel, optik gibi fiziksel özellikleri ve uygulama alanları konusunda bilgilenmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Başak Mesci

Önerilen Diğer Hususlar

Ders ile ilgili verilen ödevler ve ödevler ile ilgili gerekli araştırmaların yapılıp gerekli sunumların yapılması gerekmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, II.Edition, Marcel Dekker, New York, 1992, W.D. Kingery, H.K. Bovven, D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics, II.Edition, John Wiley&Sons, New York, 1976, W.E. Lee, W.M. Rainforth, Ceramic Microstructures, Chapman&Hall, London, 1994, W. Salmang und H.Scholze: Keramik. (Teil I &II) Springer Verlag. Berlin. 1992. A.E. Geçkinli, İleri Teknoloji Malzemeleri, İTÜ Yayın No. 1454, İstanbul, 1992. M. Barsoum,. Fundamentals of Ceramics, McGraw-Hill, New York, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Seramik malzemeleri tanımak, Seramik malzeme çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak ve fiziksel kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
8 Rehberli Problem Çözümü 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramik malzemelere giriş. Seramiklerin türleri
2 Geleneksel seramikler
3 Seramiklerin kristal yapılarının prensipleri
4 Doğal ve sentetik hammaddelerin türleri ve özellikleri
5 Hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile bunlarin tayin yöntemleri
6 Hammadde proses işlemleri. Sentetik seramik tozlar
7 Seramiklerin şekillendirilme prensipleri ve teknolojileri
8 Seramik sırlarin üretimi ve özellikleri
9 Bünye ve sır formül hesapları
10 1. Ara sınav
11 Seramiklerde kurutmanin prensipleri ve teknolojileri.
12 Sinterleme. Toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri
13 Seramik fırınları
14 İleri seramikler ve refrakterlerin özellikleri ve uygulamalari

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107120 1203048 Tek ve çok kristal seramik malzemeler ile amorf ve kristal seramik malzemeler arasındaki farkları kavrar
107121 1177077 Atomlar arası bağların oluşumu ve bağ – özellik ilişkilerini kavrar
107122 1190951 İleri mühendislik seramiklerini tanımlar ve sınıflandırır
107123 1206410 Seramiklerin ısıl, elektriksel, optik, manyetik gibi fiziksel özelliklerini tanımlar, kategorize eder
107124 1180799 Seramik malzemeleri sınıflandırır
107125 1181029 Silikat malzemeler hakkında temel konularda bilgi sahibi olur
107126 1188079 Katkı, dop gibi seramiklere uygulanan safsızlık gerekçelerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
7 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
9 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
10 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
11 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
12 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
13 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
14 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır