Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103086192009 İleri Polimerik Malzemeler 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Polimer bilimi ve teknolojisi hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr. Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya, Fizikokimya, Malzeme Bilimi I ve II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Müzeyyen Marşoğlu, "Plastik Malzemeler", Arpaz Matbaacılık Tesisleri, İstanbul, 1986 2- Fred W. Billmeyer JR, Textbook of Polymer Science, 3rd ed, John Wiley & Sons Pub., Newyork,1984 3- Manas Chanda, "Introduction to Polymer Science and Chemistry; A prblem solving approach, CRC press, Newyork, 2006 4. Prof.Dr. Mehmet SAÇAK, POLİMER TEKNOLOJİSİ, 2.baskı, Gazi Kitabevi, 2012. 5. L.H. Sperling, INTRODUCTION TO PHYSICAL POLYMER SCIENCE FOURTH EDITION, Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania JOHN WILEY & SONS, INC. 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Polimer tanımlaması ve çeşitleri, Polimer üretim,nde kullanılan girdiler, polimerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, polimerlerin mekanik özellikleri, polimerizasyon teknikleri, termoplastik teknolojisi, termoset teknolojisi, elastomer teknolojisi, polimer kompozitleri, lif teknolojisi, polimer filmler, polimer köpükler, polimer kaplamalar, polimerlerde kullanılan katkı malzemeleri, polimerlere uygulanan bazı testler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
24 Seminer 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 3 10 30
24 Seminer 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Polimer bilimine giriş
2 Polimerlerin sınıflandırılması
3 Polimerizasyon reaksiyonları
4 Polimerlerin sentezi
5 Polimerlerin kimyasal ve fiziksel yapıları
6 Polimerlerin termal ve mekanik özellikleri
7 Amorf polimerler
8 Kristal polimerler
9 Ara sınav
10 Çapraz bağlı polimerler
11 Polimerlerin molekül ağırlıklarının hesaplanması
12 Mühendislik polierleri ve ileri polimer teknolojisi
13 Lif teknolojisi, polimer kaplamalar, polimer filmler ve köpükler
14 Polimer teknolojisinde kullanılan katkı malzemeleri ve karakterizasyon yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113517 1191910 Polimer biliminde temel kavramlar, polimerlerde moleküler kuvvetler ve kimyasal bağlar ve moleküler ağırlıklık dağılımıyla ilgili bilgiler edinir.
113518 1192944 Polimer senteziyle ilgili detaylı bilgiye sahip olur.
113519 1196003 Amorf, kristal ve çapraz bağlı polimer tipleriyle ilgili bilgiye sahip olur.
113520 1196917 Polimerlerin fiziksel, kimyasal, termal ve mekanik özellikleriyle bunları belirleme metodlarını öğrenir.
113521 1199955 Polimerizasyon reaksiyonları arasındaki temel farklar ve bu farkların malzemenin kimyasal ve fiziksel özelliklerinde yapacağı değişiklikleri kavrar.
113522 1197723 Termoset ve termoplastik polimerlerle ilgili bilgiye sahip olur.
113523 1201585 Polimerlerin molekül ağırlıklarını hesaplamayı öğrenir.
113524 1203142 Mühendislik polimerleri ve ileri polimer teknolojileri hakkında detaylı bilgiye sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
7 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
9 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
10 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
11 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
12 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
13 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
14 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır