Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103086202010 İleri Malzeme Karakterizasyonu 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yüksek Lisans öğrencilerine İleri Malzeme karakterizasyonunda kullanılan çeşitli teknikleri öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr. Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ziya Engin Erkmen, "Malzeme Karakterizasyonu ve Temel İlkeleri", Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2012. Serdar Salman, Özkan Gülsoy, "Metalografi Bilimi", Nobel Yayın D., Ankara, 2004. Yang Leng, "Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods", Wiley, 2008. C. Richard Brundle, "Encyclopedia of Materials Characterization: Surfaces, Interfaces, Thin Films", Butterworth-Heinemann , 1992. Yang Leng, MATERIALS CHARACTERIZATION Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods, Hong Kong University of Science and Technology, JohnWiley & Sons (Asia), 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Malzeme karakterizasyonu için numune hazırlama teknikleri; Makro İnceleme, Numune alma, Kesme, Gömme, Zımparalama, Parlatma ve Dağlama. Optik mikroskop, X-ışınlarının elde edilmesi ve özellikleri, X-Işını difraksiyon analizi, Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu, Elektron Mikroskobunu Destekleyici Analiz Yöntemleri (EDS, WDS, XRF), Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM), Termal Analiz Teknikleri (TGA, DTA), Malzemenin Mekanik Özelliklerinin Tayini (UTM).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme Karakterizasyon tekniklerine giriş
2 Malzeme karakterizasyonu için numune hazırlama teknikleri
3 Metalografi
4 Optik mikroskop
5 X-ışınlarının elde edilmesi ve özellikleri
6 X-Işını difraksiyonu
7 X-Işını difraksiyon analizi
8 Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu
9 Ara sınav
10 Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu
11 Elektron Mikroskobunu Destekleyici Analiz Yöntemleri (EDS, WDS, XRF)
12 Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM)
13 Termal Analiz Teknikleri (TGA, DTA)
14 Malzemenin Mekanik Özelliklerinin Tayini (UTM)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113556 1226057 Malzeme Karakterizasyonu hakkındaki tipik uygulamaları öğrenir
113557 1219789 Malzeme özelliklerini etkileyen parametreler hakkında geniş bilgiye sahip olur
113558 1224384 Karakterizasyon testleriyle ilgili hesaplamaları bilir
113559 1190397 Malzeme karakterizasyon teknikleri için gerekli modern fizik altyapısına sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
7 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
9 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
10 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
11 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
12 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
13 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
14 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır