Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103086232011 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Malzemelerin fiziksel özelliklerini kavrayarak, malzeme seçimi ve tasarımında kullanabilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Physical Ceramics Y.-M. Chiang, D.P. Birnie, W.D. Kingery, , John Wiley & Sons 1997

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Malzemelerde Yapı-Malzeme Özellikleri İlişkisi. Malzeme özelliklerini belirleyen yapısal faktörler. Üretim süreçlerinin malzeme özelliklerine etkisi. Kinetik ve termodinamik etkenler. Isıl ve mekanik özellikler. Termal iletkenlik, Termal genleşme, Elektriksel özelikler; Metaller (İletkenler), Yalıtkanlar, Yarı-iletkenler, İyonik iletkenler, Dielektrik malzemeler, Polar malzemeler. Manyetik özellikler. Optik özellikler. Temel bilgi ve donanıma sahip olması ve bu bilgileri doğru malzeme seçiminde kullanabilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
5 Derse Katılım 0 0 1
9 Problem Çözümü 0 0 1
11 Soru-Yanıt 0 0 1
29 Bireysel Çalışma 0 0 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 1
54 Ev Ödevi 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ohm Kanunu ve elektriksel iletkenlik arasındaki iliski
2 Band Teorisi, Fermi enerjisi ve dagılımı
3 Alkali metaller, metaller ve ametallerin band yapısı
4 Metallerin iletkenligine etki eden faktörler (sıcaklık, Örgü hataları, islem ve mukavemetlenme etkisi)
5 Yalıtkan ve yarıiletkenler
6 n- ve p- tipi yarıiletkenler
7 Termistörler ve transistörler
8 Dielektrik malzemelerde kutuplasma, dielektrigin özellikleri ve dayanımı
9 Dielektrik özelliklerin kontrolü, kondansatörler, piezoelektrik malzemeler
10 arasınav
11 Malzemelerin manyetik özellikleri, histerezis halkaları,Asal mıknatıslar, curie noktası
12 Sert ve yumusak mıknatıslı malzemeler, spinel yapısı,eddy akım kayıpları
13 Optik özellikler, Atomların karakteristik spektrumları, Fotonların malzeme ile etkilesimi(absorpsiyon, geçme, kırılma,yansıma,)
14 Lüminesans ve fosforesans,fotoiletkenlik, fiber optik malzemeler, laser
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107575 1179382 Ohm kanunu kullanarak malzemenin iletkenligini hesaplar
107576 1181800 Metallerin yada ametallerin (iletken veya yarı iletken malzemelerin) band yapısını çizer ve yorumlar
107577 1193308 Hangi elementleri kullanarak n- ve p- tipi yarı iletkenlerin hazırlayabilecegini
107578 1196448 Dielektrik malzemelerin özelliklerini ifade eder
107579 1204380 Dielektrik malzemelerin endüstriyel kullanım alanlarını ve önemini vurgular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
7 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
9 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
10 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
11 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
12 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
13 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
14 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır