Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM618 İleri Nanomalzemeler ve Uygulamaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Ogrencinin nanomalzemeler ve uygulamalarının temel esaslarini ogrenmesini saglamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr.engin Burgaz

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Bilimi I ve II,Kompozit malzemeler

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nanomaterials, Deiter Vollath, 3rd edition. Wiley, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Nanomalzemelerin geometrik şekline göre sınıflandırılması, Nanomalzemelerin yüzeyleri, Nanotanecik faz dönüşümleri, Nanotaneciklerin gaz fazında sentezlenmesi, Nanotaneciklerin magnetik özellikleri, Nanomalzemelerin optik özellikleri, Nanomalzemelerin elektrik özellikleri, Nanomalzemelerin mekanik özellikleri, Nanomalzeme karakterizasyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nanomalzemelerin geometrik şekline göre sınıflandırılması
2 Nanomalzemelerin yüzeyleri
3 Nanotanecik faz dönüşümleri
4 Nanotaneciklerin gaz fazında sentezlenmesi
5 Nanotaneciklerin magnetik özellikleri
6 Nanomalzemelerin optik özellikleri
7 Nanomalzemelerin elektrik özellikleri
8 Nanomalzemelerin mekanik özellikleri
9 Nanoakışkanlar
10 Nanotupler, nanolevhalar, nanoçubuklar
11 Konjuge Polimnerler ve Elektriksel Iletkenlik
12 Nanomotorlar
13 Nanomalzeme kaplamaları
14 Nanomalzeme karakterizasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113586 1173126 Nanomalzemelerin temel esaslarini ogretir
113587 1173536 Nanomalzemelerin yüzey enerjisi, ve sınıflandırılması konusunda bilgi veriri
113588 1175120 Nanomalzemelerin sentezlenme yöntemleri, magnetik, optik ve elektrik özellikleri hakkında bilgi verir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
7 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
9 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
10 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
11 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
12 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
13 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
14 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır