Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM621 İleri Korozyon 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Korozyonun kontrol altına alınabilmesi için korozyonun tanımlanması, nedenlerinin irdelenmesi, korozyon hızının ölçülmesi ve korozyona karşı önlemlerin alınması ve uygun malzeme seçimi konusunda ilkelerin belirlenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim İnanç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mühendisler için Korozyon, Hayri Yalçın ve Timur Koç, TMMOB, 1998. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, W. D. Callister (8. baskıdan çev. Kenan Genel), Nobel Y. D., 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Korozyona giriş, korozyonun elektrokimyasal temelleri, Korozyon hızının ölçümü, Korozyon Türleri, Korozyondan korunma ilkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 70 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
36 Rapor 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Korozyonun tanımı ve önemi, Korozyondan kaynaklanan ekonomik kayıplar
2 Korozif ortamlar
3 Korozyonun elektrokimyasal temelleri, korozyon hücresi, korozyon oluşumu
4 Polarizasyon ve türleri, hidrojen aşırı potansiyeli, korozyon hızına polarizasyonun etkisi
5 Pasiflik, korozyon hızı hesaplama metotları
6 Korozyonun sınıflandırılması ve türleri, Homojen korozyon, galvanik korozyon
7 Korozyon türleri
8 Korozyon türleri
9 Ara Sınav
10 Hidrojenle bozulma, mikrobiyolojik korozyon ve yüksek sıcaklık korozyonu
11 Korozyondan korunmanın ilkeleri, ara yüzeyle ilgili tedbirler
12 Katodik ve anodik koruma
13 Korozyonda malzeme seçiminin ilkeleri
14 Ortamla ilgili tedbirler;inhibitörler, Tasarım aşamasında alınacak tedbirler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114138 1201715 Korozyonun tanımını ve ekonomik boyutunu değerlendirir.
114139 1177096 Korozif ortamları ve korozyonun elektrokimyasal temellerini kavrar.
114140 1162078 Korozyon hızının ölçümünde temel kavramları ve metotları kavrar ve bu konuyla ilgili hesaplamalar yapar
114141 1175325 Korozyon türlerini teşhis eder ve korozyon türlerinin önleme yollarını yorumlar.
114142 1178222 Korozyon kontrolünde ortamla ilgili tedbirleri ve malzeme tasarımının ilkelerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
7 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
9 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
10 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
11 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
12 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
13 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
14 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır