Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM625 İleri Biyomalzemeler ve Uygulamaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; mühendislik öğrencisine, biyo malzeme üretimi için kullanılacak malzemelerin seçimi, tasarımda dikkat edilecek hususlar, biyo uyum kavramı ve bu esnada oluşan reaksiyonlar, kullanılacak üretim teknikleri, karakterizasyon ve mevcut endüstriyel uygulamalar hakkında fikir sahibi olmasının sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim İnanç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B. Ratner, A. Hoffman, F. Schoen ” Biomaterial Science, An introduction to Materials in Medicine”, Academic Press, 1996. B. Park, S. Roderic, “Biomaterials”, Joon Lakes, Plenum Press, NY and London, 1992. .J.Black, G.Hastings “Handbook of Biomaterial Properties” Chapman & Hall Pub., 1998. B. Basu, D. S. Katti, A. Kumar, “Advanced Biomaterials: Fundamentals, Processing, and Applications”, John Wiley & Sons, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyomalzemelere giriş, tıbbi amaçlı malzemeler (metaller, polimerler, seramikler, cam ve cam seramikler, kompozitler, doğal malzemeler, hidrojeller, ince film ve kaplamalar), biyouyumluluk kavramı, biyomalzemelere karşı vücutta oluşan reaksiyonlar ve değerlendirilmesi, biyomalzeme üretiminde kullanılan teknikler, karakterizasyon (mikroyapı ve mekanik özelliklerin karakterizasyonu ), tıp ve dişçilik alanındaki uygulamalar (dental implantlar, ortopedik uygulamalar, biyomedikal sensör ve biyosensörler, kontrollü salım yapan biyomalzemeler, biyoçipler)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
36 Rapor 0 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 5 8 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyomalzemelere giriş
2 Metalik Biyomalzemeler
3 Seramik Biyomalzemeler
4 Polimerik Biyomalzemeler
5 Doğal Biyomalzemeler
6 Biyouyumluluk
7 Vücutta oluşan reaksiyonlar
8 Biyomalzeme üretiminde kullanılan teknikler
9 Ara Sınav
10 Biyomalzemelerin Karakterizasyonu
11 Ortopedik uygulamalar
12 Dental implantlar
13 Biyosensörler
14 Kontrollü salım yapan biyomalzemeler ve biyoçipler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114161 1182721 Biyomalzemelerin vücut ortamında kullanılma amaçlarını sınıflandırmak
114162 1183698 Biyomalzemelerin uygulamalarını öğrenmek
114163 1191011 Yapay biyomalzemelerden beklenen özellikleri ve karşılaşılabilecek vücüt tepkimelerini ve hasar mekanizmalarını sınıflandırabilmek
114164 1200603 Vücut içinde kullanılan biyomalzemelerin özellikleri, uygulama alanları ve sınırlılıklarını ayırt edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67016 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 67017 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 67018 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 67019 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 67020 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 67022 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
7 67023 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
8 67026 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
9 67028 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
10 67029 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
11 67021 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
12 67025 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
13 67027 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
14 67024 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır