Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM626 Malzeme Biliminde Simülasyon Teknikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı nanomalzemelerde uygulamaya yönelik moleküler simülasyon yöntemleri, kapasiteleri ve sınırlamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bu amaçla öğrenciler temel simülasyon yöntemlerinin algoritmalarını tanıyarak, literatürdeki moleküler simülasyon çalışmalarının niteliğini değerlendirme yetisine sahip olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İNANÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) D. Raabe. “Computational materials science”, Wiley-VCH, 1998. 2)A. Leach, “Molecular Modelling: Principles and Applications”, Prentice Hall, 2001. 3) “K. Varga, J.A. Driscoll, Computational Nanoscience: Applications for Molecules, Clusters, and Solids” Cambridge University Press, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Moleküler simülasyon teorisi, yöntemleri ve uygulamaları. Moleküler modelleme, molekül-içi ve moleküller arası potansiyeller. Temel Monte Carlo ve moleküler dinamik yöntemleri ve hesaplama algoritmaları. Modelleme ve simulasyon uygulamaları. Malzeme Özelliklerinin belirlenmesi için uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 1 145 145

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler Modellemede temel kavramlar
2 Moleküler Mekanik Metotlar
3 Sınırlı ve sınırsız Hartree-Fock metodu
4 Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi
5 Moleküllerin geometrik yapılarının oluşturulması ve optimizasyonu
6 Moleküler Dinamik Simulasyonu
7 Sistem Optimizasyonu ve simulasyonun uygulanması
8 Simulasyon verilerin istatiksel analizi ve yorumlanması
9 Ara Sınav
10 Nanoparçacıkların Simulasyonu
11 Karbon Nanotüplerin Modellenmesi
12 Mekanik özelliklerin belirlenmesi için uygulamalar
13 Simulasyon Programlarınn Tanıtılması
14 Proje Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1561298 Moleküler Modelleme ve Simulasyon tekniklerinin teorik altyapısının öğrenilmesi
2 1561299 Atomik Simulasyon çeşitlerinin öğrenilmesi
3 1561300 Atomik Simulasyonların istatiksel analizi ve yorumlanması
4 1561301 Atomik Simulasyon programlarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74748 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 74749 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 74750 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 74751 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 74752 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 74761 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
7 74754 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 74753 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
9 74755 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 74758 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
11 74757 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
12 74756 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
13 74760 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
14 74759 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır