Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM605 Hasar Analizi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu derste malzeme bilimi kapsamına giren deformasyon ve kırılma ile mukavemet bilimi kapsamına giren gerilme analizi arasında ilişki kurularak, mühendislerin "Mekanik Özellik-Gerilme Hali" ilişkisini daha iyi anlamaları ve servis koşullarını da göz önüne alarak daha bilinçli malzeme seçimi yapabilecek formasyon kazanmaları amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm öğretim üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Bilimi 1, Mukavemet

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) D.Roylance, Mechanics of Materials, John Willey and Sons, New York, 1996 2) R.M Caddel, Deformation and Fracture of Solids, Prentice-Hall, New Jersey, 1980. 3) G.E.Dieter, Mechanical Metallurgy, Mc Graw-Hill Book Comp., London, 1988 4) N.E.Dowling, Mechanical Behaviour of Materials, Prentice-Hall, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cisimlerde zorlanma türleri. Izotropik Elastiste, Gerilme ve Şekil Değişimi için Mohr Daireleri. Makroskopik Plastiste. Akma Kriterleri. Sünek malzemelerin makroskopik deformasyon davranışı. Kırılma ve Kırılma Mekaniği. Yorulma. Çatlak İlerlemesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırılma Olayının İncelenmesi
2 Keskin Çatlak Ucunda Gerilmeler
3 Lineer Elastik Kırılma Mekaniği
4 Lineer Elastik Kırılma Mekaniği
5 Lineer Elastik Kırılma Mekaniği
6 Lineer Elastik Kırılma Mekaniği
7 Kırılma Tokluğu Deneyleri
8 Elastik-Plastik Kırılma Mekaniği
9 Ara sınav
10 Elastik-Plastik Kırılma Mekaniği
11 Elastik-Plastik Kırılma Mekaniği
12 Elastik-Plastik Kırılma Mekaniği
13 Yorulmada Çatlak Oluşumu
14 Öğrenci sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556568 Kırık yüzeyinin mikro yapısını inceleyerek hasar nedenini belirleyebilecek
2 1556569 Malzemenin lineer elastik kırılma tokluğunu hesaplayabilecek
3 1556570 Malzemelerin elasto plastik kırılma tokluğu değerlerini hesaplayabilecek
4 1556571 Periyodik yükleme altındaki malzemelerin ömür hesabını yapabilecek
5 1556572 Her türlü yüklemeler altında kırılma mekaniğine göre tasarım yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74748 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 74749 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 74750 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 74751 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 74752 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 74761 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
7 74754 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 74753 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
9 74755 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 74758 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
11 74757 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
12 74756 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
13 74760 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
14 74759 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır