Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM606 Katodik Koruma 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Metalik malzemelerin korozyondan korunmasında en etkili yöntemlerden biri olan "katodik korumanın" teori ve uygulamaları konusunda öğrenciyi uzmanlık düzeyinde bilgilendirmek ve uygulama projesi yapabilir, uygulamaları planlayıp denetleyebilir hale getirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm öğretim üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Bilimi, Malzeme Muayenesi

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Hack H. P. (Ed), Designing Cathodic Protection systems for Marine Structures and Vehicles, STP:1370, ASTM, 1999. 2) W.von Baeckmann et al. (Ed), Handbook of Cathodic Protection, Gulf Publishing Company, 1997. 3) Ashworth V. and Coogan C., (Ed), Cathodic Protection :Theory and Practice, Ellis Horwood Limited, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Elektrokimyasal prensiplere genel bakış. Katodik korumanın esasları. Katodik koruma kriterleri. Elektriksel ölçümlerin temeli ve uygulamaları. Katodik koruma tasarımının esasları. Koruma akımının tahmini. Katodik korumanın öğeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrokimyasal prensiplere genel bakış
2 Elektrokimyasal prensiplere genel bakış
3 Katodik korumanın esasları
4 Katodik korumanın esasları
5 Katodik koruma kriterleri
6 Katodik koruma kriterleri
7 Elektriksel ölçümlerin temeli ve uygulamaları
8 Elektriksel ölçümlerin temeli ve uygulamaları
9 Vize
10 Katodik koruma tasarımının esasları
11 Katodik koruma tasarımının esasları
12 Koruma akımının tahmini
13 Katodik korumanın öğeleri
14 Öğrenci sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556629 Elektrokimyayı anlar
2 1556630 Korozyondan korunmak için yöntem tayin eder
3 1556631 Katodik koruma tasarımının esaslarını anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74748 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Malzeme Bilimi ve Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır
2 74749 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular
3 74750 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımı etkin biçimde kullanır,
4 74751 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular
5 74752 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 74761 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
7 74754 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
8 74753 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır
9 74755 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
10 74758 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır
11 74757 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir
12 74756 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
13 74760 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
14 74759 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır