Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA610 Diferansiyel Geometri II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Manifold ve konneksiyon teorileri ile ilgili kavramların öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ayhan TUTAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Foundations of Differential Geometry II(S.Kobayashi-K.Nomizu) 2)A Comprehensive Introduction Differential Geometri I-II(M.Spivak)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Diferansiyelllenebilir manifoldalar, konneksiyon teorisi, lineer ve affin konneksiyon, riemann konneksiyonu, eğrilikler ve diferansiyel formlar, transformasyonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diferansiyelllenebilir manifoldalar ünite 1 Eğriler Teorisi.pdf
2 Diferansiyelllenebilir manifoldalar ünite 2 Eğriler Teorisi.pdf
3 Diferansiyelllenebilir manifoldalar ünite 3 Eğriler Teorisi.pdf
4 konneksiyon teorisi, lineer ve affin konneksiyon ünite 4 Eğriler Teorisi.pdf
5 konneksiyon teorisi, lineer ve affin konneksiyon ünite 5 Eğriler Teorisi.pdf
6 konneksiyon teorisi, lineer ve affin konneksiyon ünite 6 Oskülatör küre.pdf
7 riemann konneksiyonu ünite 7 Küresel Eğriler ve Karakterizasyonları.pdf
8 riemann konneksiyonu ünite 8 Bir eğrinin küresel göstergeleri.pdf
9 riemann konneksiyonu ünite 9 İnvolut evolut eğrileri.pdf
10 curvatures and differential forms Ünite 10 Manifoldlar Üzerinde Eğriler.pdf
11 curvatures and differential forms ünite 11 yüzeyler teorisi.pdf
12 curvatures and differential forms ünite 12-13 Weingarten dönüşümü.pdf
13 transformations. ünite 12-13 Weingarten dönüşümü.pdf
14 transformations. ünite 14 Gauss dönüşümü.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97114 1177884 Diferansiyelllenebilir manifoldalar,
97115 1185239 konneksiyon teorisi, lineer ve affin konneksiyon,
97116 1150874 riemann konneksiyonu
97117 1151875 eğrilikler ve diferansiyel formlar
97118 1154482 transformasyonlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66431 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66434 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66435 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66436 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66437 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66438 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66439 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66444 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66445 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66432 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66433 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66440 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66442 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66443 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66441 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
97114 1
97115 2
97116 5
97117 4
97118 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek