Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA611 Teorik Kinematik I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, düzlemsel ve küresel kinematikte noktaların hız, ivme, sürüklenme hızları aralarındaki ilişkileri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ayhan TUTAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ebene Kinematik-H. R. Müller and W. Blaschke

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öklidyen dönüşümler, ani kinematik, iki durum teorisi, üç durum teorisi, dört veya daha fazla durumlar, sürekli kinematik, küresel kinematik, düzlemsel kinematik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öklidyen dönüşümler
2 Öklidyen dönüşümler Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
3 Öklidyen dönüşümler Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
4 ani kinematik Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
5 ani kinematik Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
6 iki durum teorisi, üç durum teorisi, dört veya daha fazla durumlar Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
7 iki durum teorisi, üç durum teorisi, dört veya daha fazla durumlar Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
8 iki durum teorisi, üç durum teorisi, dört veya daha fazla durumlar Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
9 sürekli kinematik Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
10 sürekli kinematik Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
11 küresel kinematik Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
12 küresel kinematik Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
13 düzlemsel kinematik. Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf
14 düzlemsel kinematik. Teorik Kinematik I Ders Notu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97129 1181689 Öklidyen dönüşümler
97130 1183347 ani kinematik
97131 1166287 iki durum teorisi, üç durum teorisi, dört veya daha fazla durumlar,
97132 1181296 sürekli kinematik
97133 1154857 küresel kinematik, düzlemsel kinematik.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66431 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66434 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66435 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66436 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66437 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66438 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66439 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66444 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66445 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66432 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66433 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66440 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66442 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66443 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66441 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
97129 1
97130 2
97131 4
97132 5
97133 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek