Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA619 Matrisler Teorisi I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrenciler için gerekli konuların ve teoremlerin incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ayhan SARIOĞLUGİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Matris yapısal analizi (William McGuire), Matris metotları(Richard Bronson)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matrisler ve matrisler üzerine operasyonlar, Gauss Algoritmasının bazı uygulamaları (Mekanik açıklaması, kare matrisin ayrışımları), n boyutlu vektör uzayında lineer operatörler, Bir matrisin karakteristik ve minimal polinomları, Matris fonksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matrisler ve matrisler üzerine operasyonlar
2 Matrisler ve matrisler üzerine operasyonlar
3 Matrisler ve matrisler üzerine operasyonlar
4 Gauss Algoritmasının bazı uygulamaları (Mekanik açıklaması, kare matrisin ayrışımları)
5 Gauss Algoritmasının bazı uygulamaları (Mekanik açıklaması, kare matrisin ayrışımları)
6 Gauss Algoritmasının bazı uygulamaları (Mekanik açıklaması, kare matrisin ayrışımları)
7 n boyutlu vektör uzayında lineer operatörler
8 n boyutlu vektör uzayında lineer operatörler
9 n boyutlu vektör uzayında lineer operatörler
10 Bir matrisin karakteristik ve minimal polinomları
11 Bir matrisin karakteristik ve minimal polinomları
12 Bir matrisin karakteristik ve minimal polinomları
13 Matris fonksiyonları
14 Matris fonksiyonları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97252 1172698 Matrisler ve matrisler üzerine operasyonlar,
97253 1174714 Gauss Algoritmasının bazı uygulamaları (Mekanik açıklaması, kare matrisin ayrışımları)
97254 1175861 n boyutlu vektör uzayında lineer operatörler
97255 1176420 Bir matrisin karakteristik ve minimal polinomları
97256 1185212 Matris fonksiyonları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66431 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66434 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66435 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66436 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66437 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66438 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66439 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66444 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66445 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66432 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66433 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66440 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66442 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66443 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66441 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
97252 1
97253 2
97254 4
97255 5
97256 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek