Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Matematik fiziğin denklemlerinde yüksek lisans örgencileri için gerekli metotların ve teoremlerin incelenmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hüseyin Demir, Yrd. Doç.Dr. Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Equations of Mathematical Physics (Dover Books on Physics and Chemistry) , AN Tikhonov,AA Samarskii,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kısmi Türevli Diferensiyel denklemler, İkinci Mertebeden lineer Denklemler, İkinci İki Bağımsız Değişkenli Lineer Denklemler, Hiperbolik, Parabolik ve Eliptik Denklemler, Cauchy Teoremi, Cauchy-Kowalewski Teoremi, n-bağımsız Değişkenli İkinci Mertebeden denklemler, Dalga Denklemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısmi türevli diferansiyel denklemler
2 Kısmi türevli diferansiyel denklemler
3 ikinci mertebeden lineer denklemler
4 ikinci mertebeden lineer denklemler
5 ikinci mertebeden iki bağımsız değişkenli lineer denklemler
6 ikinci mertebeden iki bağımsız değişkenli lineer denklemler
7 Hiperbolik denklemler
8 parabolik denklemler
9 eliptik denklemler
10 Cauchy teoremi
11 Cauchy-kowalewski teoremi
12 ikinci mertebeden n-değişkenli denklemler
13 ikinci mertebeden n-değişkenli denklemler
14 Dalga denklemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113946 1178362 kısmi türevli denklemler öğrenilir
113947 1179226 ikinci mertebeden tek değişkenli ve iki değişkenli denklemler öğrenilir
113948 1185973 hiperbolik, parabolik ve eliptik denklemler öğrenilir
113949 1186971 Cauchy ve Cauchy-Kowalewski teoremleri öğrenilir
113950 1197685 dalga denklemleri öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66431 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66434 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66435 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66436 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66437 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66438 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66439 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66444 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66445 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66432 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66433 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66440 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66442 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66443 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66441 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
113946 1
113947 2
113948 5
113949 3
113950 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek