Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA636 Nümerik Analize Giriş 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Nümerik Analiz dersinin mantığını, fen ve mühendislik problemleri için yaklaşık çözüm yöntemlerini tanıtmak, uygulamak ve/veya çözümlerin doğruluğunu irdelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hüseyin DEMİR, Yrd.Doç.Dr. Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lineer olmayan denklemlerin Çözümü, İki Bilinmeyenli Denklemler İçin Newton Yöntemi, İnterpolasyon (Ara Değer bulma), Lineer Denklem Sistemleri, İteratif Yöntemler, Direkt Yöntemler, Matrisin Tersinin Bulunması, Başlangıç Değer Problemleri, Pivotlama Yöntemi ile Denklem Çözümü, Kısmi diferensiyel denklemlerin nümerik çözümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Programlama önerileri
2 Taylor serisi, hata analizi
3 Denklem köklerini bulma; Yarılama yöntemi
4 Newton yöntemi , Kiriş yöntemi
5 Polinom interpolasyonu
6 İnterpolasyon hatası
7 Nümerik türev ve Richardson dış kestirimi
8 Nümerik integral; Yamuk yöntemi
9 Romberg algoritması
10 Gauss formülü
11 Lineer denklem sistemlerinin çözümleri
12 Basit Gauss eliminasyonu
13 Kısmi pivotlu Gauss eliminasyonu
14 LU ayrıştırması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429944 Lineer olmayan denklemlerin çözümü
2 1430108 İki Bilinmeyenli Denklemler İçin Newton Yöntemi
3 1430625 İnterpolasyon (Ara Değer bulma)
4 1401541 Lineer Denklem Sistemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74163 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 74166 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 74167 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 74168 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 74169 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 74170 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 74171 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 74176 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 74177 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 74164 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 74165 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 74172 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 74174 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 74175 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 74173 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek