Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Öklidyen olmayan geometrileri tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ayhan SARIOĞLUGİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

l.M. Yaglom, 1979, A Simple Non- Euclidean Geometry and Its Physical Basis, Springer.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mekanik,noktalar arasındaki uzaklık, doğrular arasındaki açı, ikilik prensibi, Lorentz dönüşümleri, Minkowski geometrisi, Einsten’ın relativite prensibi, Galile geometrisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geometri nedir?
2 Mekanik nedir?
3 Noktalar arasındaki uzaklık ve doğrular arasındaki açı.
4 Açı.
5 İkilik (duallik) prensibi.
6 İkilik (duallik) prensibinin ispatları.
7 Çemberimsi tanımı; yarıçap ve eğrilik.
8 Dairesel dönme; çemberimsinin çapları.
9 Bir üçgenin çevrel çemberi ve iç teğet çemberi.
10 Arasınav.
11 Çember ve çemberimsiye göre bir noktanın kuvveti.
12 Einstein’ın relativite prensibi ve Lorentz dönüşümleri.
13 Minkowski geometrisi
14 Öklid ve Minkowski geometrisini sınırlayıcı bir durum olarak Galile geometrisi.
15 Öklid ve Minkowski geometrisini sınırlayıcı bir durum olarak Galile geometrisi.
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
112230 1415561 Geometri ile mekaniği ilişkilendirir.
112231 1422522 Çemberimsiyi tanımlar.
112232 1427847 İkilik prensibini kavrar.
112233 1430897 Lorentz dönüşümlerini tanımlar.
112234 1411985 Minkowski geometrisini öğrenir.
112235 1428072 Galile geometrisini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74163 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 74166 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 74167 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 74168 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 74169 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 74170 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 74171 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 74176 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 74177 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 74164 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 74165 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 74172 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 74174 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 74175 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 74173 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
112230 2
112231 3
112232 4
112233 4
112234 3
112235 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek