Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101056032000 Karmaşık Analiz 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Karmaşık Fonksiyonlar Teorisini ve onun uygulamalarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

All members of the section of Theory of Functions and Functional Analysis

Ön Koşul Dersleri

MAT308 Kompleks Fonksiyonlar Teorisine Giriş

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. J.E. Marsden, Basic Complex Analysis, W.H. Freeman and Company, 1973. 2. R.V. Churchill - J.W. Brown, Complex Variables and Applications, McGraw-Hill Book Company, 1984.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Belirli integraller, konform dönüşümler, kesirli doğrusal dönüşümler ve Schwarz-Christoffel dönüşümleri, konform dönüşümünün uygulamaları, Riemann yüzeyleri, Rouche teoremi, asimtotik metotlar, sonsuz çarpımlar ve Gama fonksiyonu, Stirling formülü ve Bessel fonksiyonları, Laplace dönüşümleri ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belirli integraller
2 Konform dönüşümler
3 Kesirli doğrusal dönüşümler
4 Schwarz - Christoffel dönüşümleri
5 Konform dönüşümünün uygulamaları
6 Riemann yüzeyleri
7 Rouche teoremi
8 Asimtotik metotlar
9 Sonsuz çarpımlar
10 Arasınav
11 Gama fonksiyonu
12 Stirling formülü
13 Bessel fonksiyonları
14 Laplace dönüşümleri ve uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130352 1193586 Belirli integralleri öğrenir.
130353 1194894 Konform dönüşümleri ve kesirli dönüşümleri öğrenir.
130354 1195128 Riemann yüzeyleri, Rouch Teoremi ve uygulamalrını öğrenir.
130355 1195427 Sonsuz çarpımları ve Gama fonksiyonunu öğrenir.
130356 1195616 Laplace dönüşümü ve uygulamalarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66431 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66434 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66435 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66436 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66437 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66438 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66439 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66444 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66445 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66432 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66433 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66442 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
13 66443 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
14 66441 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
15 66440 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
130352 1
130353 2
130354 3
130355 4
130356 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek