Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA620 Matrisler Teorisi II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı maTris teorisinin temel kavramlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ayhan SARIOĞLUGİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Matrix Theory (Joel N. Franklin ) Matrix Theory (Fuzhen Zhang) Linear Algebra and Matrix Theory( Jimmie Gilbert, Linda Gilbert)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matris polinomlarının analitik teorisi, dönüşümlerin denkliği, n-boyutlu uzayda lineer operatörünün yapısı, matris denklemleri, üniter uzayda lineer dönüşümler, kuadrik ve Hermityen formlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matris polinomlarının analitik teorisi
2 Matris polinomlarının analitik teorisi
3 Matris polinomlarının analitik teorisi
4 dönüşümlerin denkliği
5 dönüşümlerin denkliği
6 n-boyutlu uzayda lineer operatörünün yapısı
7 n-boyutlu uzayda lineer operatörünün yapısı
8 n-boyutlu uzayda lineer operatörünün yapısı
9 matris denklemleri
10 matris denklemleri
11 üniter uzayda lineer dönüşümler
12 üniter uzayda lineer dönüşümler
13 kuadrik ve Hermityen formlar.
14 kuadrik ve Hermityen formlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97273 1241689 Matris polinomlarının analitik teorisi
97274 1241690 dönüşümlerin denkliği,
97275 1241691 n-boyutlu uzayda lineer operatörünün yapısı
97276 1241692 matris denklemleri,üniter uzayda lineer dönüşümler
97277 1241693 kuadrik ve Hermityen formlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66431 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66434 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66435 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66436 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66437 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66438 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66439 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66444 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66445 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66432 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66433 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66440 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66442 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66443 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66441 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
97273 1
97274 2
97275 5
97276 4
97277 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek