Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA622 Diferansiyel Denklemler II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı denklemlerin nasıl çözüldüğünü öğretmek , diferansiyel denklemler üzerine araştırma ve yorum yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Demir, Yrd. Doç. Dr. Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fundamental of Differential Equations (Kent Nagle,Edward B.Stoff,Arthur David Snider) An Intraduction to Ordinary Differential Equations (Earl A.Coddington.)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birinci mertebe denklemler ve sistemler , Hilbert uzay metotları, sınır değer problemlerinin varyasyon olarak formüle edilmesi ve varyasyonel yaklaşık metotlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birinci mertebe denklemler ve denklem sistemleri
2 Birinci mertebe denklemler ve denklem sistemleri
3 Birinci mertebe denklemler ve denklem sistemleri
4 Birinci mertebe denklemler ve denklem sistemleri
5 Hilbert uzay metodları
6 Hilbert uzay metodları
7 Hilbert uzay metodları
8 sınır değer probleminin varyasyonel olarak formule edilmesi
9 sınır değer probleminin varyasyonel olarak formule edilmesi
10 sınır değer probleminin varyasyonel olarak formule edilmesi
11 varyasyonel yaklaşık metotlar
12 varyasyonel yaklaşık metotlar
13 varyasyonel yaklaşık metotlar
14 varyasyonel yaklaşık metotlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113270 1241706 birinci mertebeden denklemler ve denklem sistemlerini öğrenir
113271 1241708 Hilbert uzay metodlarr öğrenilir.
113272 1241709 sınır değer probleminin varyasyonel olarak formule edilmesini öğrenir
113273 1241707 varyasyonel yaklaşık metotlar öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66431 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66434 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66435 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66436 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66437 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66438 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66439 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66444 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66445 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66432 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66433 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66440 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66442 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66443 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66441 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
113270 1
113271 5
113272 4
113273 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek