Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Demir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-W.R.Shauwalter,1978, Mechanics of Non-Newton Fluids.Pergamon Press.Inc. 2-B.Gebhart, Y.Yaluria, R.L.Mahagan, B.Sammaksa,1988, Buoyancy Induced Flows and Transport, Hemisphere Publishing Corparation, Newyork. 3-S.Kakaç,1974,Örneklerle ısı transferi,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bernoulli denkleminin uygulamaları, üç boyutlu problemler, bir balonun aniden genişlemesi ve daralması, akıntının küre gibi bir engeli geçmesi, iki boyutlu problemler, çevre integrallerinin konform akışkanlar meknaiğine uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bernoulli denkleminin uygulamaları
2 Bernoulli denkleminin uygulamaları
3 üç boyutlu problemler
4 üç boyutlu problemler
5 bir balonun aniden genişlemesi ve daralması
6 bir balonun aniden genişlemesi ve daralması
7 akıntının küre gibi bir engeli geçmesi
8 akıntının küre gibi bir engeli geçmesi
9 iki boyutlu problemler
10 iki boyutlu problemler
11 iki boyutlu problemler
12 çevre integrallerinin konform akışkanlar meknaiğine uygulamaları
13 çevre integrallerinin konform akışkanlar meknaiğine uygulamaları
14 çevre integrallerinin konform akışkanlar meknaiğine uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
98699 1532973 Akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini öğrenirler.
98700 1532974 Bernoulli denkleminin uygulamalarını öğrenirler.
98701 1532975 İki ve üç boyutlu problemleri öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74163 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 74166 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 74167 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 74168 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 74169 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 74170 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 74171 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 74176 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 74177 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 74164 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 74165 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 74172 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 74174 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 74175 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 74173 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
98699 5
98700 4
98701 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek