Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA652 Fourier Analizi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrenciye, Fourier analizinin temel kavramlarını ve Fourier serilerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlker ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murray, R.S.,Fourier Analysis, McGraw-HillBookCampany. 1974,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fourier serileri Periyodik fonksiyonlar. Noktasal sürekli fonksiyonlar Fourier Serilerinin tanımı Dirichlet Şartları Tek ve çift fonksiyonlar Sinüs ve kosinüs Serileri Parseval özdeşliği Düzgün yakınsaklık Fourier Serilerinin integral ve türevi Fourier Serileri için kompleks notasyonlar. Katlı Fourier Serileri Fourier Serilerinin uygulamaları Gamma Fonksiyonu Beta Fonksiyonu Bazı özel fonksiyonlar ve Asimptotik seriler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
10 Tartışma 14 4 56
54 Ev Ödevi 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fourier serileri
2 Periyodik fonksiyonlar. Noktasal sürekli fonksiyonlar
3 Fourier Serilerinin tanımı
4 Dirichlet Şartları
5 Tek ve çift fonksiyonlar
6 Sinüs ve kosinüs Serileri
7 Parseval özdeşliği
8 Düzgün yakınsaklık
9 Fourier Serilerinin integral ve türevi
10 Arasınav
11 Fourier Serileri için kompleks notasyonlar. Katlı Fourier Serileri
12 Fourier Serilerinin uygulamaları
13 Gamma ve Beta Fonksiyonu
14 Bazı özel fonksiyonlar ve Asimptotik seriler
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104254 1466023 Fourier serisi kavramını tanıtmak
104255 1466024 Çeşitli fonksiyon sınıflarının Fourier serisine açılımını öğretmek
104256 1466025 Fourier serilerinin uygulamalarını öğretmek
104257 1466026 Gamma ve Beta fonksiyonlarını öğretmek
104258 1466027 Bazı özel fonksiyonlar ve Asimptotik seriler hakkında bilgi vermek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74163 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 74166 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 74167 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 74168 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 74169 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 74170 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 74171 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 74176 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 74177 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 74164 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 74165 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 74172 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 74174 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 74175 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 74173 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
104254 1
104255 2
104256 3
104257 4
104258 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek