Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA657 Kafes Teorisine Giriş II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dağılımlı kafesler hakkında öğrenciyi belirli bir seviyeye ulaştırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali PANCAR, Prof. Dr. Şenol EREN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Lattice Theory, Garrett BIRKHOFF

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uygun birimler, Dağılımlı kafeslerin gösterimleri, Serbest dağılımlı kafesler, Serbest Boole cebirleri, Serbest modüler kafes M28, Merkez, Dağılımlı ve standart elemanlar, bölümlü tanımlanmış kafesler, Tam kafesler, ideal kafesleri, Sabit nokta teoremi, Sonsuz dağılımlılık, Kutupsallık, Galois genişlemeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 6 84
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygun birimler
2 Dağılımlı kafeslerin gösterimleri
3 Dağılımlı kafeslerin gösterimleri
4 Serbest dağılımlı kafesler
5 Serbest Boole cebirleri
6 Serbest modüler kafes M28
7 Merkez, Dağılımlı ve standart elemanlar, bölümlü tanımlanmış kafesler
8 Tam kafesler
9 İdeal kafesleri
10 Sabit nokta teoremi
11 Sonsuz dağılımlılık
12 Kutupsallık
13 Galois genişlemeleri
14 Galois genişlemeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
122597 1466059 Dağılımlı kafesler hakkında temel bilgiyi açıklayabilme
122598 1466060 Serbest dağılımlı kafesler, tam kafesler ve ideal kafesler kavramları hakkında yorum yapabilme
122599 1466061 Sonsuz dağılımlılık kavramını açıklayabilme
122600 1466062 Galois genişlemeleri kavramını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74163 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 74166 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 74167 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 74168 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 74169 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 74170 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 74171 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 74176 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 74177 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 74164 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 74165 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 74172 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 74174 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 74175 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 74173 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
122597 1
122598 3
122599 5
122600 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek