Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denkler Çözümleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı diferansiyel denklemlerin temel ilkelerini bilgisayar destekli öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hüseyin DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demir H, (Yayınlanmamış) Nümerik Analiz Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Newton metodu ve bölünmüş farklar, ileri-geri fark formülleri, hata terimi ile birlikte yamuk ve Simpson’s metodu, Euler’s metodu, Runge-Kutta metodu ve hata analizi, Euler metodunun ikinci mertebeden denklemlere uygulanışı, lineer çok adımlı metotlar, FORTRAN ve MATLAB programları, Bu metotları FORTRAN ve MATLAB programları ile irdelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Newton metodu ve bölünmüş farklar
2 ileri-geri fark formülleri
3 hata terimi ile birlikte yamuk metodu
4 hata terimi ile birlikte yamuk metodu
5 hata terimi ile birlikte Simpson metodu
6 Euler’s metodu
7 Runge-Kutta metodu
8 Hata analizi
9 Euler metodunun ikinci mertebeden denklemlere uygulanışı
10 lineer çok adımlı metotlar
11 FORTRAN ve MATLAB programları
12 FORTRAN ve MATLAB programları
13 Bu metotları FORTRAN ve MATLAB programları ile irdelenmesi
14 Bu metotları FORTRAN ve MATLAB programları ile irdelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108238 1241900 Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümlerini öğrenirler.
108239 1241901 FORTRAN ve MATLAB programlarında diferansiyel denklemlerin nümerik çözümlerini bulmayı öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66431 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66434 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66435 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66436 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66437 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66438 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66439 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66444 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66445 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66432 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66433 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66440 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66442 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66443 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66441 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
108238 4
108239 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek