Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB603 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Araştırmaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilere pazarlama araştırmaları temel kavramlarını öğretmek ve pazarlama araştırması yöntemlerini kullanma becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Vedat CEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Malhotra, N.K. and Birks, D.F. 2007. Marketing Research: An Applied Approach. Third Edition. Pearson Education Limited, USA. 2. Kotler, P. 1997. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. 9 th Edition, Prentice Hall Inc., USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama araştırmalarına giriş, pazarlama araştırması probleminin tanımı ve araştırma yaklaşımının geliştirilmesi, araştırma tasarımı, ikincil verilerin toplanması ve analizi, veri tabanı oluşturulması, kalitatif araştırma yaklaşımları, odak grup tartışmaları, mülakatlar, deneyler ve kantitatif araştırma teknikleri, ölçüm ve ölçekleme, anket tasarımı, örnekleme, veri hazırlama ve ilişkilerin belirlenmesi, ayrım analizi, kümeleme analizi, faktör analizi, çok boyutlu ölçekleme ve conjoint analizi, uluslararası pazarlama araştırmaları,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 25 1
54 Ev Ödevi 5 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama araştırmalarına giriş,
2 pazarlama araştırması probleminin tanımı ve araştırma yaklaşımının geliştirilmesi,
3 araştırma tasarımı,
4 ikincil verilerin toplanması ve analizi,
5 veri tabanı oluşturulması,
6 kalitatif araştırma yaklaşımları,
7 Ara sınavı
8 odak grup tartışmaları, mülakatlar,
9 deneyler ve kantitatif araştırma teknikleri,
10 ölçüm ve ölçekleme, anket tasarımı,
11 örnekleme, veri hazırlama ve ilişkilerin belirlenmesi,
12 ayrım analizi, kümeleme analizi, faktör analizi,
13 çok boyutlu ölçkelme ve conjoint analizi,
14 ulusalararası pazarlama araştırmaları,
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116441 1425056 Pazarlama araştırmalarına ilişkin temel kavramları bilir, açıklar ve tartışır.
116442 1439949 Pazarlama araştırmalarında kullanılacak sayısal ve sayısal olmayan yöntemleri bilir ve uygular.
116443 1409522 Pazarlama araştırması problemine uygun araştırma yaklaşımı geliştirebilir.
116444 1418247 Uluslararası pazarlama araştırmalarında kullanılacak yöntemleri bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74488 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 74489 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 74490 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 74491 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 74492 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 74499 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 74493 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 74495 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 74494 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74498 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 74497 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 74496 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur