Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102036062000 Doğrusal Programlama 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilere doğrusal programlamanın temel prensiplerini öğretmek ve doğrusal pogramlamayı tarım ve tarım ekonomisi ile ilgili gerçek olaylara uygulama becerisini kazandırmaktır. Bu ders sayesinde öğrenciler ekonomi, matematik ve bilgisayar konusunda sahip oldukları bilgileri bir araya getirme becerisini de kazanacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Kerem HAZNECİ

Ön Koşul Dersleri

Tarım İşletmeciliği ve Planlama, Matematik, Temel Bilgisayar

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Cinemre, H.A. 2011. Doğrusal Programlama ve Tarımda Uygulamaları. (basılmamış ders notları). OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Samsun. 2. Dantzig, G.B.1998. Linear Programming and Extensions.Princeton University Press, New Jersey, USA. 3. Beneke, R.R. ve Winterboer, R.D. 1973. Lİnear Programming Applications to Agriculture. The Iowa State University Press, Ames, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğrusal Programlamanın Gelişimi, Doğrusal programlama metodolojisi, doğrusal programlama modellerinin oluşturulması, doğrusal programlama modelleri için veri hazırlama ve veri işleme, faaliyetlerin, teknik katsayıların ve kaynak sınırlılıklarının belirlenmesi, optimum planın tahmini (grafik yöntem, simpleks metodu, bilgisayar yardımıyla çözüm), optimum planın doğruluk ölçümleri, optimum planın hassasiyet analizleri, maksimizasyon uygulamaları, minimizasyon uygulamaları, değişken fiyatlı programlama, değişken kaynaklı programlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 30 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğrusal programlamanın gelişimi Örnek olaylar 1B. DP'nın Kapsamı.pdf
2 Doğrusal programlama metodolojisi Örnek olaylar, tartışma 1B. DP'nın Kapsamı.pdf
3 Doğrusal programlamanın öğeleri ve varsayımları Tartışma 1B. DP'nın Kapsamı.pdf
4 Doğrusal programlamanın temel eşitlikleri örnek problemler, örnek olaylar 2B. DP'nın Temel Eşitlikleri ve Geometrik Çözümler.pdf
5 Doğrusal programlama modellerinin oluşturulması, örnek problemler, örnek olaylar, tartışma 2B. DP'nın Temel Eşitlikleri ve Geometrik Çözümler.pdf
6 Doğrusal programlama modelleri için veri hazırlama ve veri işleme, örnek problemler, örnek olaylar, tartışma 2B. DP'nın Temel Eşitlikleri ve Geometrik Çözümler.pdf
7 Ara Sınav
8 Faaliyetlerin, teknik katsayıların ve kaynak sınırlılıklarının belirlenmesi örnek problemler, örnek olaylar, tartışma 2B. DP'nın Temel Eşitlikleri ve Geometrik Çözümler.pdf
9 Optimum planın tahmini I (grafik yöntem, simpleks metodu, bilgisayar yardımıyla çözüm) örnek problemler, örnek olaylar, tartışma, bilgisayar uygulaması 2B. DP'nın Temel Eşitlikleri ve Geometrik Çözümler.pdf
10 Optimum planın tahmini II (simpleks algoritması elle çözüm, bilgisayar yardımıyla çözüm) örnek problemler, örnek olaylar, tartışma, bilgisayar uygulaması 3B. Simpleks Metodu.pdf
11 Optimum planın doğruluk ölçümleri, doğrusal programlama sonuçlarının yorumlanması ve optimum planın hassasiyet analizleri örnek problemler, örnek olaylar, tartışma, bilgisayar uygulaması 5B. DP Çözümlerinin Yorumlanması ve Kullanılması.pdf
12 Minimizasyon ve maksimizasyon uygulamaları örnek problemler, örnek olaylar, tartışma, bilgisayar uygulaması 4B. Simpleks Çözümlerin Programlanması.pdf
13 Değişken fiyatlı programlama örnek problemler, örnek olaylar, tartışma, bilgisayar uygulaması 4B. Simpleks Çözümlerin Programlanması.pdf
14 Değişken kaynaklı programlama örnek problemler, örnek olaylar, tartışma, bilgisayar uygulaması 4B. Simpleks Çözümlerin Programlanması.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78126 1168743 Doğrusal programlamanın temel prensiplerini bilir ve uygulayabilir.
78128 1173031 Tarım ve tarım ekonomisi ile ilgili gerçek dünya olayları için doğrusal programlama modeli kurabilir.
78133 1151102 Doğrusal programlama modelini elle ve bilgisayar kullanarak çözebilir, sonuçları yorumlayabilir ve raporlandırabilir.
78134 1155601 Doğrusal programlamanın uzantılarını bilir ve gerekli olduğunda uygulayabilir.
78135 1173558 Ekonomi, matematik ve bilgisayar bilgilerini amacı doğrultusunda birleştirerek kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur