Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB609 Tarımsal Üretim Ekonomisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tarımsal üretimde girdi-çıktı arasındaki analizleri, kâr makzimizasyonu, üretimde zaman faktörü konularında elde edilecek bilgiler doğrultusunda, öğrencilere işletme planlaması ve optimum girdi kullanımı konularında proje üretme becerileri kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof.Osman Kılıç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A, 2002. Tarım Ekonomisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:11, Samsun. Doll, J.P; Orazem, F., 1978. Production Economics, Theory with Applications. Grid Inc., Columbus, Ohio.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal üretimde girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkiler analiz edilip, yorumlanır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretimin tanımı ve kapsamı, üretim girdileri, çıktılar Tartışma, uygulama 1. Hafta.pdf
2 Üretim tekniği, üretim fonksiyonunun tanımı ve kapsamı Tartışma, uygulama 2. Hafta.pdf
3 Marjinal ikame oranı Tartışma, uygulama 3. Hafta.pdf
4 Eş maliyet doğrusu Tartışma, uygulama 4. Hafta.pdf
5 Girdi-çıktılar arası ilişkiler Tartışma, uygulama 5. Hafta.pdf
6 Optimal faktör bileşimi oranı Tartışma, uygulama 6. Hafta.pdf
7 Birden fazla faktörle üretim ilişkileri Tartışma, uygulama 7. Hafta.pdf
8 Üretim imkanları eğrisi Tartışma, uygulama 8. Hafta.pdf
9 Eş gelir doğrusu Tartışma, uygulama 9. Hafta.pdf
10 Ara sınavı Tartışma, uygulama
11 Çok yıllık yatırımlarda kâr maksimizasyonu Tartışma, uygulama 10. Hafta.pdf
12 Gerçek verilere dayalı denklem modellerinin denenmesi Tartışma, uygulama 11. Hafta.pdf
13 Model karşılaştırmaları, yorumlar ve tartışma Tartışma, uygulama 12. Hafta.pdf
14 Uygulamalı örnekler Tartışma, uygulama 13. Hafta.pdf
15 Uygulamalı örnekler Tartışma, uygulama 14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1434952 Öğrenciler uygun modellerler yardımıyla yorum getirme ve sonuçları tartışma yeteneği kazanır
2 1412580 Tarımsal üretim faaliyetlerini karşılaştırmalı olarak analiz eder
3 1413345 Tarım işletmelerinden elde edilen veriler doğrultusunda model kurar ve sonuçları analiz eder
4 1404614 Girdi ve çıktılar arasındaki fonksiyonel ilişkiyi ortaya koyar ve değerlendirme yapar
5 1417540 Tarımsal üretimde girdi-çıktı ilişkileri doğrultusunda, üretim tekniği konularında yorum yapabilen ve sonuçları değerlendirebilen

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74488 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 74489 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 74490 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 74491 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 74492 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 74499 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 74493 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 74495 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 74494 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74498 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 74497 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 74496 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek