Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB613. Tarımda İş Hukuku 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

bu dersin amacı tarım işi hakkında bilgi vermek, tarım işçilerinin sınıflandırılması, iş hakkında düzenlemeler, Türkiye tarımında tarım işlerinin konuları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çelik, N. 1998. Lectures on Labour Law (in Turkish). İstanbul:Beta Basın Dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş hukukunun tanımı, tarım işlerinin sınıflandırılması, çalışma saatleri bakımından tarım işçilerinin sınıflandırılması (daimi, mevsimsel), mevsimlik işçilerin örgütsel sorunları, yaş ve cinsiyet bakımından tarım işçileri, çocuk, genç ve kadın iş durumu, tarım sektöründe iş hukuku uygulamaları, tarımda işçilerin sendikalaşması ve toplu sözleşme, Türkiye'de tarımsal iş birliklerinin genel özellikleri, tarım sektöründe sosyal güvence, kamu ve özel sektörde tarım işçisi çalıştırma, 2925 ve 2926 sayılı hukukun analizi ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 4 40
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş hukuku kavramı
2 Türkiye’de iş hukukunun durumu
3 İş hukukunun temel ilkeleri
4 İş hukukunun kaynakları
5 İş hukukunun temel kavramları
6 Tarımda iş hukuku
7 Tarım işçilerinin sınıflandırılması
8 Ara sınav
9 Tarımda sendikalaşma ve toplu sözleşme
10 Türkiye’de tarım kesiminde sendikalaşma ve özellikleri
11 Tarımda ve kırsal kesimde sosyal güvenlik
12 Kamu ve özel sektörde çalışan tarım işçileri
13 2925 ve 2916 sayılı yasa
14 2925 ve 2916 sayılı yasa
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123337 1414746 İş hukukunun Türkiye’deki durumunu bilir
123338 1416300 Tarım işçilerini sınıflandırabilir
123339 1419957 Tarım kesimindeki sosyal güvenlik durumunu bilir ve açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74488 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 74489 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 74490 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 74491 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 74492 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 74499 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 74493 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 74495 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 74494 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74498 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 74497 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 74496 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur