Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB614. Tarımsal Kalkınma Politikası 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kırsal kalkınmanın hedefleri, araçları ve uygulama sonuçları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Tarım Politikası I ve Tarım Politikası II dersleri (Lisans)

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıldırak, N., Kırsal Kalkınma Teksir Notları, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kırsal kalkınmanın tanımı, kavramı, amaç ve araçları, dünyada ve Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmaları, kırsal kalkınma programlarını hazırlama ve uygulama teknikleri, kırsal kalkınma için örgütlenme, gizli işsizliği azaltmak, yeni iş alanları açmak, kendine yardım ve dayanışma ilkeleri, yerel liderlerin motive edilmesi, kırsal eğitim ve örgütlenmenin etkinliğinin artırılması ve kooperatiflerin kırsal kalkınmaya katkıları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
24 Seminer 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 25 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal öğrenme, kalkınma hedefleri, politika sistemleri
2 Tarımsal kalkınma ilkeleri
3 Geleneksel tarım
4 Sosyoekonomik değişim teorileri, kültürel değişkenler ve tarımsal büyüme
5 Tarımsal kalkınma teorileri
6 Arazi genişleme ve işgücü arzı
7 Tarımsal kalkınmada işgücü
8 Tarımda hızlandırılmış değişim Kaynakları: teknolojiye yatırım, kurumlar ve insan sermayesi
9 Tarımda hızlandırılmış değişim Kaynakları: teknolojiye yatırım, kurumlar ve insan sermayesi
10 Mekanik teknolojilerin değişim ekonomisi
11 Kurumların değişiminin ekonomisi
12 Araştırma, eğitim, yayım ve iletişim yatırımları
13 Tarımsal kalkınmada ticaret politikaları ve avantajların değişimi
14 Fiyat politikaları ve tarımsal kalkınma için planlama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79829 1185927 Kırsal alanları, problemlerini ve kırsal kalkınma politikası anlama ve analiz etme becerisi,
79830 1190301 Kırsal alanlara yönelik sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlar bilgi sahibi olma,
79831 1185729 Ekonomik, sosyal, çevresel kırsal kalkınma göstergelerinin değerlendirme ve yorumlayabilme,
79832 1195181 Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel göstergeleri analiz etme becerisi kazandırma,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur