Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB617. Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikası 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere dış ticaret teorileri, tarımsal dış ticaret amaç ve araçları ile uluslararası tarım ticareti konularında bilgi ve analiz yeteneği kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karluk, R., 2002. Uluslararası Ekonomi-Teori ve Politika. Beta Yayınları, Yayın no: 1249, İstanbul. Yavuz, F., Tarım Politikası II-Genel Politikalar ve Uluslararası Tarım Ticaret, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın no: 186, Erzurum.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik dış ticaret teorileri, arz yönünden dış ticaret teorisi, talep yönünden dış ticaret teorisi, modern dış ticaret teorileri, dış ticareti açıklamaya yönelik yeni modeller, dış ekonomi politikası ve gümrük tarifeleri, tarife dışı kısıtlamalar, ihracatı teşvik politikası, dış ödemeler bilançosu, dünya ticaret örgütü, uluslararası para fonu, UNCTAD ve dünya ticaret örgütünün uluslararası tarım ticaretine etkileri, dünya ve Türkiye'nin dış ticaretinin analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 9 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 15 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik dış ticaret teorileri
2 Arz yönünden dış ticaret teorileri
3 Talep yönünden dış ticaret teorileri
4 Modern dış ticaret teorileri
5 Dış ticareti açıklamaya yönelik yeni modeller
6 Dış ekonomi politikası ve gümrük tarifeleri
7 Tarife dışı kısıtlamalar,
8 İhracatı teşvik politikası
9 Dış ödemeler bilançosu
10 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) , Uluslar arası Para Fonu (IMF) ve UNCTAD
11 Ara sınav
12 Dünya tarım ürünleri ticareti
13 Türkiye’nin dış ticaret politikası
14 Türkiye’nin tarım ürünleri ticareti
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415063 Dış ticaretin önemi ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olur.
2 1396355 Uluslar arası iş bölümü ve dış ticaret yaratan nedenleri değerlendirir.
3 1382866 Dış ticarette fiyat oluşumu, dış ticaret hadleri üzerine yorum yapar.
4 1406078 Ödemeler dengesini izah eder.
5 1406126 Türkiye’de uygulanan tarımsal dış ticaret politikalarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74488 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 74489 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 74490 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 74491 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 74492 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 74499 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 74493 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 74495 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 74494 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74498 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 74497 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 74496 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5
2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5
4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5
5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek