Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB621 Tarımsal Enformasyon ve Bilgi Sistemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bilgi, enformasyon, sistem kavramları hakkında bilgi vermek, AIS, AKS, AKIS teorileri ve tarımsal bilgi ve ve teknoloji transferi modelleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demiryürek, K. 2001. Agricultural Informatin and Knowledge Systems: Concepts, Theory and Methods (in Turkish). Ankara:TZOB DEMİRYÜREK K. 2000. The Analysis of Information Systems for Organic and Conventional Hazelnut Producers in Three Villages of the Black Sea Region Turkey Published PhD Thesis The University of Reading UK Yayın Yeri:OMÜ Ziraat Fakültesi Basımevi, Samsun,Turkey, Sayfa sayısı:390, DEMİRYÜREK, K. (2010). Information systems and communication networks for agriculture and rural people. AGRICULTURAL ECONOMICS-CZECH, 56(5), 209–214. DEMİRYÜREK, K. (2017). From Information Systems to Innovation Networks in Extension. Presented at the 23RD EUROPEAN SEMINAR ON EXTENSION (AND) EDUCATION, Chania.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal bilgi sistemi (AKS) ve Tarımsal Enformasyon Sistemi (AIS) hakkında teoriler ve tanımlar, AIS ve AKS ile ilişkili temel kavramlar (model, sistem, veri, bilgi, enformasyon), tarımda sistem yaklaşımlarının uygulanabilirliği, AIS ve AKS'e yönelik eleştiri (Aktör odaklı yaklaşım), çeşitli tarımsal bilgi ve teknoloji transferi modelleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
24 Seminer 2 30 1
54 Ev Ödevi 5 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 15 3 45
11 Soru-Yanıt 10 4 40
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
24 Seminer 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
36 Rapor 2 1 2
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş
2 Model ve sistem kavramları
3 Sosyal sistem ve sosyal etkileşim
4 Sistem yaklaşımının rasyonelliği
5 Veri, enformasyon, bilgi
6 Enformasyon, bilgi ve karar verme ilişkileri
7 Tarımsal enformasyon sistemi (TES), tarımsal bilgi sistemi (TBS), tarımsal bilgi ve enformasyon sistemi (TBES)
8 Ara sınav
9 TEBS'ne yönelik eleştiriler ve sistemde önemli rol oynayan kişiye yönelik perspektif
10 Etkileşim ve bağlantıların TES'de önemi ve bunların sürdürülebilirliği
11 Enformasyon transfer modelleri
12 Sürdürülebilir ve organik tarım kavramları
13 Sürdürülebilir ve organik tarım için alternatif enformasyon transfer modelleri
14 Enformasyon transfer modellerinin karşılaştırılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194403 Tarımsal Enformasyon Sistemleri (TES) ve Tarımsal Bilgi Sistemleri (TBS) ile ilgili teori ve temel kavramları kavrar
2 1195200 TES ve TBS kavramlarını tanımlar
3 1196806 Çeşitli tarımsal enformasyon ve teknoloji transfer modellerinin karşılaştırır
4 1201965 Tarımsal yenilik sistemleri kavramı ve modelini açıklar
5 1207757 Yenilik Ağları ve Analiz Yöntemlerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek