Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB619. Türkiye Tarımında Üretici Eğitimi ve Yayım Çalışmaları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Tarımsal yayım ve bilgi sistemleri hakkında bilgi vermek, Türkiye'de tarımsal yayımın konuları ve çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım faaliyetleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A. and Demiryürek, K. 2002. Agricultural Extension and Communication (in Turkish). Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture. Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye tarımında çiftçi eğitim programları ve tarımsal yayım, bu faaliyetleri yürüten kurumlar (devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları) ve onların yayım faaliyetleri, Türkiye'de uygulanan çeşitli projeler (TYUAP, YAYÇEP ve diğer tarımsal yayım ve kırsal kalkınma projeleri), tarımsal yayım faaliyetlerindeki beklenen faydayı artırmak için sunulan öneriler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 4 40
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'de tarımsal yayım tarihi, tarımsal eğitimin tarihi gelişimi
2 Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık tanımları, aralarındaki farklar
3 TYUAP projesi, eğitimi ve ziyaret sistemi, tarımsal yayım kırsal kalkınma projeleri
4 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal yayım ile ilgili birimleri, bu birimlerin görevleri, yıllık yayım programlarının nasıl hazırlandığı,
5 YAYÇEP
6 Tarımsal yayım açısından bakanlığın örgütlenme yapısı
7 Bakanlığın tarımsal yayım ve danışmanlık yönetmeliği
8 Ara sınav
9 Organik tarımda tarımsal yayım ve danışmanlığa yönelik projeler
10 ÇKS'de karar destek sistemi
11 Tarımsal yayım ile ilgili diğer bakanlıkların görev ve sorumlulukları, yaptığı faaliyetler
12 TRT'de çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetleri
13 Özel sektörde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri
14 Kooperatifler, ziraat odaları, üretici birlikleri ve ziraat mühendisleri odası tarafından verilen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123070 1193087 Türkiye'de üreticilere yönelik verilen tarımsal yayım ve eğitim çalışmaları
123071 1197205 Türkiye'de uygulanan projeler
123072 1201184 Yayım faaliyetleri
123073 1204864 Tarımsal yayım çalışmalarından beklenen faydanın artırılabilmesi için öneriler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur