Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB610 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Tarımsal kıymet takdiri yöntemleri, ürün maliyeti ve net gelir kavramları, kapitalizasyon oranı, arazi değerinin hesaplanması, kamulaştırma kanunu ve bilirkişilik konularında bilgiler vermek, öğrencilere bilirkişi raporu yazma becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof. Osman Kılıç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rehber, E., 2008. Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme ve Bilirkişilik. Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. Karagöl, Ö, 2010. Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları. Seçkin Yayıncılık, Ankara. Kilic, O, 2010. Tarımsal Değer Biçme Yöntemleri ve Bilirkişilik. Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal kıymet takdiri yöntemleriyle gayrimenkullerin değerlendirilmesi, bilirkişiliğin tanımının ve görevlerinin öğretilmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal kıymet takdirinin tanımı, amacı ve kapsamı 1-Hafta.pdf
2 Türkiye’de tarımsal konularda karşılaşılan belli başlı kıymet takdiri alanları 2-Hafta.pdf
3 Tarımsal kıymet takdiri yöntemleri 3-Hafta.pdf
4 Tarımsal kıymet takdirinde maliyet yönteminin kullanıldığı alanlar 4-Hafta.pdf
5 Tarımda maliyet hesaplamasında karşılaşılan güçlükler 5-Hafta.pdf
6 Tarımda maliyet unsurları 6-Hafta.pdf
7 Tek yıllık, çok yıllık ve hayvansal ürünlerde maliyet hesaplaması 7-Hafta.pdf
8 Arazi değerinin hesaplanması, kamulaştırma kanunu 8-Hafta.pdf
9 Gelir yöntemiyle arazi değerinin hesaplanması, örnek uygulamalar 9-Hafta.pdf
10 Ara Sınav
11 Bilirkişiliğin tanımı, önemi ve nitelikleri, bilirkişi seçimi 10-Hafta.pdf
12 Bilirkişi raporunun bağlayıcılığı ve delil olarak değeri 11-Hafta.pdf
13 Bilirkişilik görevine başlama ve inceleme yapma 12-Hafta.pdf
14 Bilirkişilik mevzuatı 13-Hafta.pdf
15 Bilirkişi raporu düzenleme 14-Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194703 Öğrenciler bilirkişi raporlarının hazırlanması ve rapor yazma konusunda yeni yaklaşımları irdeler, yöntemlerin tartışılması yeteneğini kazanır
2 1167867 Tarımsal kıymet takdiri yöntemlerini öğrenmiş, yöntemler arasında karşılaştırma yapabilen ve bunları tarımla ilgili taşınmaz mallara uygulayabilen
3 1171350 Tarımsal ürünlerde maliyet kavramı ve ürünlerde maliyet unsurlarını analiz eder
4 1186621 Mevcut kanun ve içtihatlar doğrultusunda karşılaştırma yapar ve yorum katar
5 1187372 Net gelir, münavebe, kapitalizasyon oranı konularında yorum yapar ve fikir üretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek