Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB616 Türk Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu 927003 1 1 8

Dersin Amacı

AB'nin yapısı, işleyişi, ortak tarım politikası, Türkiye'nin AB OTP'na uyumunun etkileri konularında öğrencilerin bilgi ve analiz yeteneği kazanmalarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozoğlu, M., Türkiye Avrupa Birliği Tarımsal İlişkileri (Basılmamış ders notları)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Avrupa bütünleşmesinin tarihsel gelişimi, AB'nin kurumsal yapısı ve yönetimi, AB'nin bütçesi ve OTP'nın finansmanı, Ortak tarım Politikası, OTP reformları, AB'nin tarımsal yapı politikası, AB'nin kırsal kalkınma politikası, AB'de tarım sektörüne sağlanan devlet yardımları, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişimi, ürün ortak piyasa düzenleri, OTP'na uyum ve etkileri, kırsal kalkınma politikasına uyum ve etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 5 4 20
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa Birliği prezantasyonunun tarihçesi
2 AB’nin kurumsal yapısı ve yönetimi
3 AB bütçesi ve OTP’nın finansmanı
4 Ortak Tarım Politikası
5 Ortak Tarım Politikası
6 Ortak Tarım Politikası reformları
7 AB’nin yapısal politikası
8 AB’nin kırsal kalkınma politikası
9 AB’de devlet yardımları
10 Türkiye-AB İlişkilerinin gelişimi
11 Ortak Piyasa Düzenleri
12 OTP’na uyumun Türk tarımına etkileri
13 OTP’na uyumun Türk tarımına etkileri
14 OTP’na uyumun Türk tarımına etkileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281845 Öğrenci AB bütünleşmesinin tarihsel gelişimi, yapısı ve işleyişi ile ortak politika konularını ana hatlarıyla bilir ve analiz eder.
2 1281846 Öğrenci Ortak Tarım Politikasının amaçları ve araçlarının neler olduğunu bilir ve uygulama sonuçlarını analiz eder.
3 1281847 Öğrenci Türkiye-AB tarımsal ilişkilerinin gelişim seyri ve kapsamını bilir.
4 1281848 Öğrenci Türkiye'nin AB OTP'na uyumunun tarım piyasalarına ve kırsal alanlara etkilerini analiz eder ve alınması gereken önlemleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4
2 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4
3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4
4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek