Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEBB603 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Araştırmaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, öğrencilerin tarım ve gıda ürünleri pazarlama alanında ortaya atılan sorulan bilimsel araştırma yöntemleriyle çözüme kavuşturabilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Selime CANAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Kemal Kurutlmuş, 1998. Pazarlama Araştırmaları, Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 6. baskı, Avcıol Basım- Yayın. İstanbul.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
14 Gözlem 2 25 50
17 Alan Çalışması 1 30 30
27 Makale Yazma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama Araştırmalarının İçeriği, Önemi, Uygulanması ve Yararları Tarım ve Gıda Ürünlerinde Pazarlama Araştırmaları21.10.19.pptx
tarım ve gıda ürünleri pazarlama araştırmaları.docx
2 Pazarlama Kararları ve Belirsizlik, Risk, Belirlilik Halinde Karar Alma Tarım ve Gıda Ürünlerinde Pazarlama Araştırmaları21.10.19.pptx
Tarım İşletmelerinde Risk Yönetimi.pptx
3 Hipotez Testleri Parametrik test yöntemleri Tarım ve Gıda Ürünlerinde Pazarlama Araştırmaları21.10.19.pptx
4 Hipotez Testleri Nonparametrik test yöntemleri Tarım ve Gıda Ürünlerinde Pazarlama Araştırmaları21.10.19.pptx
5 Örnekleme Metotları tarım ve gıda ürünleri pazarlama araştırmaları21.10.19.sav
6 Pazarlama Araştırmalarında Veri ve Bilgi Toplama Yöntem ve Araçları tarım ve gıda ürünleri pazarlama araştırmaları21.10.19.sav
7 Pazarlama Araştırmalarında Toplanan Bilgi ve Verilerin Analize Hazırlanması tarım ve gıda ürünleri pazarlama araştırmaları21.10.19.sav
8 Pazarlama Araştırmalarında Ölçme ve Ölçekleme tarım ve gıda ürünleri pazarlama araştırmaları21.10.19.sav
9 Ara Sınav
10 İlgi Analizine Giriş, Ki-Kare, Korelasyon ve Regresyon Analizleri
11 Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
12 Kanonikal Korelasyon Analizi
13 Diskriminant Analizi
14 Kümeleme ve Faktör Analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538811 Teorik ve uygulamalı araştırma örneklerini kavrayabilme
2 1538837 Pazarlama araştırması yapılacak kitlenin örnekleme sürecini kavrayabilme
3 1538835 Pazarlama araştırmasının konusuna uygun veri toplama yönteminin seçilmesi
4 1538812 Kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri uygulayabilme
5 1538813 Kalitatif ve kantitatif yöntemlerin sonuçlarını yorumlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74488 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 74489 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 74490 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 74491 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 74492 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 74499 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 74493 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 74495 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 74494 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74498 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 74497 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 74496 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 5 3 5 5 2 4 4
2 3 4 4 2 2 5 4 5 3 2 5 5
3 2 2 5 2 4 5 4 5 2 2 5 5
4 5 2 5 3 4 5 4 5 3 2 5 5
5 5 2 5 3 4 5 4 5 3 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek