Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB620. Proje Hazırlama, Yönetme ve Değerlendirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Derste öğrencilere bilimsel araştırma ve diğer projelerin hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında yetkinlik kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Harold R. Kerzner, 2013. Project Management: A System Approaches to Planning, Scheduling and Controlling. Eleventh Edition, John Wiley and Sons Inc. Hoboken, New Jersey, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Proje süreci yönetimi, sorun, hedef, strateji, paydaş ve hedef analizleri, faaliyet ve zaman planlaması, mantıksal çerçeve analizi, başarı göstergeleri ve doğrulama kaynakları, izleme ve değerlendirme, proje yönetiminin esasları, fon kaynakları, proje formları, proje değerlendirme esasları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
54 Ev Ödevi 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje ve Proje Döngüsü Yönetimi
2 Sorun ve Hedef Analizleri
3 Strateji Analizi
4 Paydaş Analizi
5 Genel hedef ve proje Amacı
6 Faaliyet ve Zaman Planlaması
7 Mantıksal Çerçeve Analizi
8 Beklenen Etkiler, Risk Analizi ve Projenin Varsayımları
9 Ara Sınav
10 Nesnel Başarı Göstergeleri, Doğrulama Kaynakları ve Sürdürülebilirlik
11 Kaynak Planlaması, İzleme ve Değerlendirme
12 Mantıksal çerçevede Yanlış Bulma ve Kontrol Listesi
13 Fon Kaynakları ve Proje Formatları
14 Proje Değerlendirme Esasları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505804 Öğrenci, kendi alanında proje fikri geliştirebilir.
2 1505805 Öğrenci, mantıksal çerçeve esasına göre proje hazırlayabilir.
3 1505806 Öğrenci, projelere fon sağlayan kurum ve kuruluşları ve prosedürlerini bilir.
4 1505807 Öğrenci proje yönetimini yapabilir.
5 1505808 Öğrenci bilimsel araştırma ve diğer projelerin değerlendirmesini yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek