Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB620. Proje Hazırlama, Yönetme ve Değerlendirme 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Derste öğrencilere bilimsel araştırma ve diğer projelerin hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında yetkinlik kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Harold R. Kerzner, 2013. Project Management: A System Approaches to Planning, Scheduling and Controlling. Eleventh Edition, John Wiley and Sons Inc. Hoboken, New Jersey, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Proje süreci yönetimi, sorun, hedef, strateji, paydaş ve hedef analizleri, faaliyet ve zaman planlaması, mantıksal çerçeve analizi, başarı göstergeleri ve doğrulama kaynakları, izleme ve değerlendirme, proje yönetiminin esasları, fon kaynakları, proje formları, proje değerlendirme esasları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
54 Ev Ödevi 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje ve Proje Döngüsü Yönetimi
2 Sorun ve Hedef Analizleri
3 Strateji Analizi
4 Paydaş Analizi
5 Genel hedef ve proje Amacı
6 Faaliyet ve Zaman Planlaması
7 Mantıksal Çerçeve Analizi
8 Beklenen Etkiler, Risk Analizi ve Projenin Varsayımları
9 Ara Sınav
10 Nesnel Başarı Göstergeleri, Doğrulama Kaynakları ve Sürdürülebilirlik
11 Kaynak Planlaması, İzleme ve Değerlendirme
12 Mantıksal çerçevede Yanlış Bulma ve Kontrol Listesi
13 Fon Kaynakları ve Proje Formatları
14 Proje Değerlendirme Esasları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286422 Öğrenci, kendi alanında proje fikri geliştirebilir.
2 1286423 Öğrenci, mantıksal çerçeve esasına göre proje hazırlayabilir.
3 1286424 Öğrenci, projelere fon sağlayan kurum ve kuruluşları ve prosedürlerini bilir.
4 1286425 Öğrenci proje yönetimini yapabilir.
5 1286426 Öğrenci bilimsel araştırma ve diğer projelerin değerlendirmesini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
7 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
8 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
9 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
10 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
2 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5
3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5
4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek