Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB622. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilere bilimsel araştırma süreci, araştırma problemi ve hipotezlerinin oluşturulması, örnekleme, veri toplama, işleme ve analizi, araştırma raporunu hazırlama ve bilimsel araştırmalarda etik konularında bilgi ve beceri kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mehmet BOZOĞLU & Res.Assist. Uğur BAŞER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karagöz, Y. 2017. SPSS ve AMOS Uygulamalı Nitel-Nicel-Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınları, Yayın no: 1904, ISBN: 978-605-320-811-2, 650 s.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırmalarla ilgili temel bilgiler, araştırma süreci, araştırma problemi ve hipotezlerinin belirlenmesi, araştırma projesi hazırlama, örnekleme, veri toplama ve işleme, nicel ve nitel veri analizi, araştırma raporunu hazırlama ve bilimsel araştırmalarda etik konularında bilgi ve beceri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 5 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 47
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 4 47
54 Ev Ödevi 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırmalarla ilgili temel kavramlar
2 Bilimsel araştırma süreci
3 Araştırma konusunun (probleminin) belirlenmesi
4 Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi
5 Araştırma projesinin hazırlanması
6 Araştırma projesinin hazırlanması
7 Örneklem ve örnekleme yöntemleri
8 Verilerin toplanması
9 Verilerin işlenmesi
10 Nicel veri analizi
11 Nicel veri analizi
12 Nitel veri analizi
13 Araştırma raporunu hazırlama
14 Bilimsel araştırmalarda etik konular
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297370 Öğrenciler bilimsel araştırmalarla ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1297371 Öğrenciler bilimsel araştırma sürecini sıralar.
3 1297372 Öğrenciler araştırma problemi ve hipotezlerini ortaya koyar.
4 1297373 Öğrenciler araştırma verilerini derler ve analiz eder.
5 1297374 Öğrenciler araştırma sonuçlarını raporlandırır.
6 1297375 Öğrenciler bilimsel araştırmalar, raporlama ve yayınlamada gerekli etik kuralları bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
7 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
8 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
9 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
10 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur