Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 10 4 40
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; dersin genel işleyişi konusunda bilgilendirme, kaynakların tanıtılması. Bilim ve bilimsel araştırma, etik kurallar
2 Bilimsel araştırma süreci, araştırma konusunun/probleminin belirlenmesi, kaynak taraması
3 Eleştirel kaynak incelemesi, hipotez geliştirme, araştırma sorularının ve amaçlarının ifade edilmesi
4 Bilimsel araştırmada veri; ikincil veriler, birincil veriler
5 Araştırmalarda ölçme ve ölçekler
6 Araştırma evreni ve örnekleme
7 Nicel araştırma yöntemleri, Anket yöntemi, soru formlarının hazırlanması
8 Ara sınav
9 Nicel analiz yöntemleri, uygun analiz yönteminin seçimi
10 Nicel analiz yöntemleri
11 Nitel araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri
12 Nitel araştırma yöntemleri ve analiz teknikleri
13 Araştırma raporunun yazılması ve tez değerlendirme kriterleri
14 Bilimsel araştırmalarda Ahlak ve Etik Konuları
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546975 Bilimsel araştırmada bilimsel ahlak ve etik değerleri öğrenir.
2 1546976 Bilimsel bir araştırmanın aşamalarını ve temel kavramlarını öğrenir.
3 1546977 Nicel veya nitel araştırma yöntemlerini kullanarak elde edilen bilimsel verileri uygun yöntemlerle analiz etme ve analiz sonuçlarını yorumlama becerisi kazanır.
4 1546978 Bilimsel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
5 1546979 Bilimsel bir araştırma önerisi hazırlar ve sunar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek